Svensk mjölkproduktion har halverat användningen av soja sedan 1990-talet och har också antagit en foderstrategi för att fasa ut ohållbara fodermedel, främst soja. Mjölkbranschen har också varit delaktig i WWF:s sojadialog, och sojan är från och med 1 januari 2015 RTRS- eller Proterra-certifierad. Gefleortens mejeri har valt att gå ännu längre och meddelat att allt foder ska vara av svenskt eller europeiskt ursprung.

Redan idag är över 90 procent av fodret till svenska mjölkkor producerat i Sverige. 5 procent kommer från övriga Europa (framförallt rapsmjöl) och den återstående delen består av soja och palmkärnkaka. Soja är ett marginellt fodermedel.

Naturligvis ska den svenska mjölkproduktionen vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samt spegla konsumenternas krav. Och svensk mjölk är miljö- och klimatsmart. Svensk mjölkproduktion har 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kilo mjölk än världsgenomsnittet och är dessutom en förutsättning för två av riksdagens miljökvalitetsmål.

Christian Swensson, expert foder LRF Mjölk