Priset för konventionell mjölk har sjunkit kraftig under första kvartalet.

2017 låg det reala priset för konventionell mjölk 4 procent högre än för basåren 2010-2014. I mars låg priset 8 procent lägre än för basåren.

Preliminära uppgifter som bygger på Arla-noteringen indikerar att priset har legat kvar på denna nivå i april och maj men att det börjat gå upp i juni.

Prognosen för helåret 2018 är ett pris på 3,41 kr/kg vilket är 7 procent lägre än 2017. Invägningen minskar också.

Under första kvartalet låg invägningen 2 procent lägre än samma period året före. Prognosen är att minskningen blir på denna nivå även för helåret.

Eftersom både pris och volym förväntas minska blir prognosen att det reala produktionsvärdet minskar med 10 procent 2018. Det hamnar då 9 procent under basåren 2010-2014.

Prisutvecklingen för ekologisk mjölk har varit stabilare än för konventionell mjölk sedan 2010. De kraftiga prissvängningarna för konventionell mjölk har då medfört att merpriset för ekologiskt har varierat. Mervärdet redovisas dock under ekologiskt.

Läs hela rapporten här