Räknat för första halvåret är det en minskning med 1,5 procent men i maj och juni låg invägningen 4 procent lägre än samma månader året innan. Det är först nu som förra årets torka syns på mjölkinvägningen eftersom det är nu som de djur som skickades till slakt istället för att semineras skulle börjat ge mjölk.

Prognosen är en minskning med 2 procent men mycket talar för att minskningen kan komma att bli större än så. Priset för konventionell mjölk fortsatte att sjunka under andra kvartalet men det låg ändå klart över nivån 2018. Det låg även klart över basåren 2010-2014.

De preliminära prisuppgifterna som bygger på Arla-noteringen indikerar en svag prisuppgång under tredje kvartalet men inte i närheten av den som kom förra hösten. I augusti var Arla-noteringen 4 öre lägre än i augusti förra året. Prognosen indikerar att priset för 2019 totalt sett blir högre än 2018 men att ökningen inte kompenserar för volymbortfallet. Det reala produktionsvärdet beräknas därför sjunka för mjölken 2019 och hamna strax under basåren.

Läs hela rapporten här