Mjölkprodukter och hälsa
Karl Michaëlsson, professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Mjölkprodukter och hälsa
Arne Astrup, professor vid Institutionen för idrott och nutrition vid Köpenhamns universitet

Senaste forskningen om fett och hjärt-kärlhälsa och dess betydelse för kostråden
Erik Arnesen, näringsfysiolog och rådgivare vid Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i Norge