Benhälsa 
Motion, kalcium och vitamin D bidrar till att bygga och bevara ett starkt skelett. Kombinationen av kalcium och vitamin D har större effekt än kalcium ensamt. Just den kombinationen innehåller mjölk.

Diabetes typ 2
En högre konsumtion av mjölk- och mjölkprodukter minskar risken för typ 2-diabetes. Det har slagits fast i rekommendationer och sammanfattningar från bland annat Nordiska ministerrådet, FN-organet FAO och USA:s motsvarighet till Livsmedelsverket.

Hjärt-kärlsjukdom 
Risken att drabbas av det metabola syndromet, hjärtinfarkt, förhöjt blodtryck, stroke och diabetes är mindre för personer som konsumerar mjölkprodukter, visar forskningen. Det finns alltså inte något samband mellan mjölk och hjärt-kärlsjukdom.

Komjölksproteinallergi 
Komjölksproteinallergi drabbar cirka två procent av barnen i Sverige. Hos de flesta växer det bort. I mer sällsynta fall drabbar det vuxna. Vid komjölksproteinallergi ska alla mjölkprodukter uteslutas ur kosten.

Laktosintolerans 
Laktosintolerans är ovanligt i Sverige och debuterar tidigast i skolåldern. Många som är laktosintoleranta klarar att dricka mindre mängder mjölk, särskilt i samband med måltid.

Mjölk och vikt 
Det finns tydliga bevis för att fiberrika livsmedel och mejeriprodukter associeras med minskad viktökning enligt Nordiska Näringsrekommendationerna 2012. Och Statens beredning för medicinsk utvärdering rekommenderar mjölk vid viktnedgång. Mjölkens innehåll av kalcium och aminosyrasammansättningen i mjölkens proteiner är det man tror kan ha positiv effekt.

Tandhälsa
Mat och dryck påverkar pH-värdet i munnen olika mycket. Ju lägre pH-värde desto större risk för karies. En undersökning av olika dryckers effekt på pH-värdet i munnen visade att mjölk är en av de drycker som ger minst risk för karies. 

Träning och återhämtning 
Efter träning behöver vi fylla på med vätska, protein, energi och salter för att kroppen ska återhämta sig och vi ska få så bra resultat av träningen som möjligt. Alla de här näringsämnena finns naturligt i mjölk, fil och yoghurt.

Vitamin D 
Vitamin D minskar risken för flera olika sjukdomar. Men här i Sverige får vi i oss för lite vitamin D. Berikade mjölkprodukter är en av de viktigaste källorna för svenskars vitamin D-intag idag.

LRF Mjölk följer kontinuerligt den vetenskapliga litteraturen om mjölk och hälsa. Våra slutsatser baseras på myndigheters bedömningar och rekommendationer, organisationers sammanvägda bedömningar och också systematiska genomgångar av studier inom ett område.