Typ 2-diabetes beror på att kroppen inte kan utnyttja hormonet insulin, som lagrar in glukos från blodet, på ett effektivt sätt (WHO). Detta sker antingen genom att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin och/eller kroppens celler har minskad insulinkänslighet (Diabetesförbundet).

Det är många faktorer som ligger bakom utvecklingen av typ 2-diabetes som till exempel åldrande, gener, övervikt, fysisk inaktivitet, rökning, stress, sömnbrist men också bristfällig kost (Abrahamsson et al., 2006). Vid typ-1 diabetes, som utgör tio procent av diabetesfallen, har insulinproduktionen slutat helt (WHO). Typ 2-diabetes ingår som en del av det metabola syndromet tillsammans med förhöjt fasteglukos i blodet, högt blodtryck, bukfetma och högt kolesterol men även andra kriterier kan ingå (International Diabetes Federation, 2006).

Förekomst

Ungefär 350 000 svenskar har typ 2-diabetes (Diabetesförbundet). I Sverige har incidensen av typ 2-diabetes varit stabil under de senaste åren trots det ökande antalet överviktiga personer (Norberg & Danielsson, 2012). Totalt i världen fanns det 382 miljoner människor med diabetes 2013, och antalet förväntas öka till 592 miljoner år 2035 (Guarigata et al., 2014).

Mjölk och typ 2-diabetes

En högre mjölkkonsumtion har i många enskilda studier satts i samband med en minskad risk för typ 2-diabetes. De sammanvägda slutsatserna från enskilda studier har sammanfattats i meta-analyser. En metaanalys av prospektiva framåtsyftande studier har funnit en minskad risk på tio procent hos personer med högre mjölkkonsumtion än lägre (Rice et al., 2013). En annan systematisk sammanfattning och metaanalys av olika mjölkprodukters samband med risk för typ 2-diabetes har också gjorts baserat på prospektiva kohortstudier och fall-kontrollstudier (Aune et al., 2013). Resultatet visade även här en högre konsumtion av mjölkprodukter, mjölkprodukter med låg fetthalt och ost minskar risken för att utveckla typ 2-diabetes. Många av mjölkens komponenter har föreslagits ha betydelse för en minskad risk för typ 2-diabetes som exempelvis vitamin D, magnesium, kalcium liksom mjölkens proteiner och fettsyror (Lacroix & Li-Chan, 2014).

Att en högre konsumtion av mjölk- och mjölkprodukter minskar risken för typ 2-diabetes har därför slagits fast i rekommendationer och sammanfattningar från myndigheter och globala organisationer. I de nordiska näringsrekommendationerna konstateras att en hög konsumtion av mjölk med låg fetthalt minskar risken för typ 2-diabetes (Nordic Nutrition Recommendations 2012, 2014). Samma bedömning har gjorts i USA (U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services, 2010). Likaså har FN-organet FAO sammanfattat kunskapsläget med att visa på mjölkkonsumtionens samband med minskad risk för typ 2-diabetes (FAO, 2013).

Referenser:

 • Abrahamsson et al, 2006. Näringslära för högskolan. Liber AB, Stockholm.
 • Aune D; Norat T; Romundstad P; Vatten LJ. 2013. Dairy products and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies The American Journal Of Clinical Nutrition, 98, 1066-83.
 • Diabetesförbundet.
 • FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2013. Milk and dairy products in human nutrition. E-ISBN 978-92-5-107864-8.
 • Guarigata, L et al. 2014. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes Research and Clinical Practice, 103, 137-149.
 • International Diabetes Federation. 2006.
 • Lacroix, IME & Li-Chan, ECY. 2014. Investigation of the putative associations between dairy consumption and incidence of type 1 and type 2 diabetes. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54, 411-432.
 • Norberg, M & Danielsson, M. 2012. Overweight, cardiovascular disease and diabetes. Health in Sweden: The National Public Health report 2012. Chapter 7. Scandinavian Journal of Public Health, 40, 135-163.
 • Nordic Nutrition Recommendations 2012. 2014. Nord 2014:002, Norden. Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.
 • Rice, BH et al. 2013. Meeting and exceeding dairy recommendations: effects of dairy consumption on nutrient intakes and risk of chronic disease. Nutrition Reviews, 71, 209-223.
 • U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2010. 7th Edition, Washington, DC: U.S. Government Printing Office, December 2010.
 • WHO (World Health Organization).

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se