Den reglerar bland annat beteckningen på ett livsmedel, hur det ska märkas, vilka tillsatser och aromer som är tillåtna samt vilka närings- och hälsopåståenden som får göras. Lagstiftningen ska också säkerställa hygien, livsmedelssäkerhet och kontroller på mejeriet.

Utöver EU:s regler, som gäller i alla medlemsländer, tillkommer det endast ett fåtal svenska regler. Nyckelhålsmärkningen är ett exempel. Livsmedelsverkets beskrivning av hur livsmedelslagstiftningen är uppbygd.

Just nu är olika märkningsfrågor i fokus och det har i flera år pågått en intensiv diskussion inom EU om hur livsmedel ska märkas. På följande sidor berättar LRF Mjölk i korthet hur lagstifningen fungerar och hur den påverkar mjölkprodukterna.

Kontakt

Eva Tollin Odbratt, Expert livsmedelslagstiftning mjölkprodukter
Telefon: 08-787 53 82
E-post: eva.tollin-odbratt@lrf.se