Den nya förordningen är en uppdatering av de nuvarande lagarna för märkning. Många av de nuvarande reglerna finns kvar, men det finns även ett antal nya regler. Förordningen trycker nu mer på livsmedelsföretagarens ansvar att säkerställa att informationen till konsumenterna är korrekt.

Konsumenternas rätt till tydlig, förståelig information och möjligheten att göra informerade val framhålls. Exempelvis är det viktigt att de obligatoriska uppgifterna på en förpackning har en god läsbarhet. EU-kommissionen kommer att fastställa regler för detta men redan nu finns regler för en minsta tillåten textstorlek.

En nyhet är att det blir, med vissa undantag, obligatoriskt med en samlad näringsdeklaration på förpackningen. Uppgifterna är i nämnd ordning: energi, fett, mättat fett, kolhydrat, sockerarter, protein och salt per 100 milliliter eller gram. För frivilliga uppgifter utöver dessa finns det många regler.

För konsumtionsmjölk innebär förändringen att det är möjligt att ta med fler vitaminer och mineraler i näringsdeklarationen på förpackningen. Ändringen har också betydelse för vilka närings- och hälsopåståenden som kan göras för konsumtionsmjölk.

Det är också nytt att allergener måste märkas ut i ingredienslistan så att de tydligt syns för konsumenterna, till exempel genom fetstil.

Lagen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter kom i december 2011 ( Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 1169/2011). Med några undantag ska den nya förordningen tillämpas senast från och med den 13 december 2014.

Fördjupning och detaljerad information finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsföretagens märkningshandbok ger praktiska tips och råd om reglerna för märkning.

Obligatorisk ursprungsmärkning utreds

Senast i december 2014 ska EU-kommissionen presentera en rapport om konsekvenserna (kostnader och genomförbarhet) av en obligatorisk ursprungsmärkning för bland annat mjölk samt mjölk som ingår i mjölkprodukter.

Kontakt

Eva Tollin Odbratt, Expert livsmedelslagstiftning mjölkprodukter
Telefon: 08-787 53 82
E-post: eva.tollin-odbratt@lrf.se