Livsmedel med närings- och hälsopåståenden ska uppfylla vissa krav på den näringsmässiga sammansättningen. Kraven kommer att specificeras i så kallade näringsprofiler som ännu inte fastställts.

EU-kommissionen har skapat ett gemenskapsregister över näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. I bilagan till Europaparlamentets och Rådets förordning 1924/2006 finns ett antal näringspåståenden som är tillåtna och villkoren för att få använda respektive påstående. Det finns även en lista på hälsopåståenden som inte har godkänts. Det finns även regler och listor, godkända respektive inte godkända, på särskilda hälsopåståenden som behandlar minskad sjukdomsrisk samt hälsopåståenden som berör barns utveckling och hälsa. Dessa register finns det länkar till på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontakt

Eva Tollin Odbratt, Expert livsmedelslagstiftning mjölkprodukter
Telefon: 08-787 53 82
E-post: eva.tollin-odbratt@lrf.se