I forskningsstudien dividerades de olika dryckernas näringstäthet med den klimatpåverkan som produktionen står för. Den  kvot som man då får kallas Nutrient Density to Climate Impact-index, NDCI-index.

Studien visar att NDCI-index för mjölk är avsevärt högre än alla de andra dryckerna. Mjölk är mer än dubbelt så näringstätt som sojadryck i förhållande till sin klimatpåverkan, och nästan åtta gånger jämfört med havredryck. Resultaten publicerades 2010 i den vetenskapliga tidskriften Food and Nutrition Research.

Kontakt

Annika Smedman, Expert nutrition
Telefon: 08-787 53 79
E-post: annika.smedman@lrf.se