Får endast användas av LRF Mjölk. Foto: Jan Petersson

Mjölkkvalitet

Produktion av mjölk och tillverkning av livsmedel bygger på noggrannhet och kunskap i hela produktionskedjan. LRF Mjölk utvecklar kunskap om mjölkens innehåll och egenskaper, om hygien och livsmedelssäkerhet och om hur kvalitet på mjölk kan mätas med olika analysmetoder.