Celltalet kan därför användas som en indikator eller markör för mastit. Höga celltal påverkar också mjölkens sammansättning och egenskaper.

Mjölkproducenten använder celltalet för att upptäcka och kunna ta hand om kor som har mastit. Celltal ingår också i mejeriföretagens kvaltetsbetalningssystem som en indikator för juverhälsan i besättningen.

Forskningsrapporter om celltal

Systemanalys celltal. Av Inger Andersson, Hans Andersson, Anders Christiansson, Markus Oskarsson, Ylva Persson, Anna Widell, Helena Lindmark Månsson. Nr 7091; 2011

Forskning Special om celltal

Revidering av korrigeringsfaktorer för celltal. Av Ann Nyman. Nr 18/2012

Låga celltal – en vinst för alla Av Inger Andersson. Nr 17/2011

Mjölksammansättning på juverfjärdedelsnivå i relation till juverhälsa Av Linda Forsbäck. Nr 05/2011

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se