Vissa år har frekvensen av smakfelet i leverantörsmjölk ökat, och felet har också återfunnits i olika produkter, med betydande kvalitetskostnader som följd. Blåbärssmaken finns inte beskriven i vetenskaplig litteratur.

Kemi

De kemiska reaktioner eller substanser som orsakar blåbärssmak är inte kända.

Orsaker på gården

Orsakerna bakom uppkomsten av blåbärssmak i mjölk är inte klarlagda. Vid praktisk uppföljning av gårdar med problemet har man tyckt sig finna en koppling till foder med försämrad bakteriologisk kvalitet.

Betydelse för produkterna

Blåbärssmaken har återfunnits i produkter, och orsakat kassation och kvalitetskostnader. Det finns också erfarenheter som tyder på att smaken ökar med tiden.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se