Luktande och smakande ämnen kan överföras direkt från foder eller från omgivningen. Överföring av lukt och smak från fodret till mjölken kan ske på tre olika sätt:

  • Smakämnen kan överföras från matsmältningskanalen via blodet till mjölken.
  • Smakämnen kan överföras från fodret via inandningsluften till blodet och därefter till mjölken.
  • Ämnen kan också överföras direkt från omgivningen/luften till mjölken.

Exempel på foder som kan ge bismak i mjölk är:

  • Bete med mycket klöver eller lusern.
  • Dåligt hö eller ensilage.
  • Hög andel rapsprodukter i kraftfoder.
  • Kålväxter (innehåller glukosider som bryts ned till senapsolja som i högre halter kan orsaka bismak).
  • Lökväxter (ger löksmak).

Vissa av de smakämnen som kan överföras från foder är flyktiga och avlägsnas vid pastörisering eller värmebehandling, medan andra är mindre flyktiga och inte påverkas av pastörisering.

Mjölk som förvaras nära ämnen med aromatisk lukt/smak eller i kontakt med olämpliga material kan ta upp smak av dessa. Exempel är jod (från spenvårdsmedel) och plastsmak. Överföring av luktande komponenter från luften direkt till mjölken kan till exempel ge stallukt.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se