Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL) är en nordisk organisation som består av mikrobiologer, kemister och sensoriker från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Målet är bland annat att utarbeta och publicera lämpliga och väldokumenterade analysmetoder för foder och livsmedel, som bidrar till att säkra och hälsosamma produkter kan tillverkas.

Läs mer om metoden i Forskning Special nr 12, 2012.

NMKL-metod 192 handlar om: Gramnegativa bakterier i pastöriserad mjölk och grädde, påvisande av återkontamination. På NMKLs webbplats finns länk till sammanställning och hänvisning till web-shop där metoden kan köpas.

Så kallade gramnegativa bakterier överlever inte mjölkens pastörisering. Om de påträffas i mjölken så har de hamnat där efter pastöriseringen, vanligen i samband med förpackningen. Bakterierna är inte skadliga men kan begränsa mjölkens hållbarhet.

Metoden används av de svenska mejerierna eftersom den är känsligare och bättre lämpad att verifiera produktionshygien än den metod som beskrivs i EU:s mikrobiologiska kriterier för konsumtionsmjölk. Livsmedelsverket har godkänt att metoden används.

Analysmetoden har tidigare publicerats i en rapport från Svensk Mjölk, men genom det nordiska samarbetet finns nu en mera detaljerad analysbeskrivning som mejerierna bör använda får att få säkra och jämförbara resultat.

Ytterligare beskrivning av metodens användbarhet finns i Branschriktlinjer för hygienisk produktion av mjölkprodukter.

Se även Forskning Special: Analysmetoden för gramnegativa bakterier NMKL.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se