Även om alla patogener avdödas vid pastörisering är kontroll av patogener i samband med mjölkproduktion viktig ur djurhälsosynpunkt, och för att bekämpa sådana sjukdomar, zoonoser, som anses allmänfarliga och som omfattas av lagstiftning, men även för att upprätthålla konsumentens positiva inställning till svensk mjölkproduktion.

De åtgärder som kan vidtas på gården är av typen god hygienisk praxis. Dessa förebyggande åtgärder har också oftast positiv effekt på mjölkens bakteriologiska kvalitet allmänt.

Mikroorganismer i mjölken som tas emot vid mejeriet kan återkontaminera i mejeriet efter pastöriseringen. De mikrobiologiska farorna måste därför bedömas även utifrån deras egenskaper om de hamnar i mejeriprodukterna.

Här beskrivs i ett antal faktablad patogena bakteriarter och bakteriegrupper som kan förekomma i mjölk/mejerikedjan.

Varje faktablad ger information om spridningsvägar, patogenicitet, förekomst och tillväxtförmåga i mjölk och mjölkprodukter, karaktäristik med mera.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se