Citrobacter är nära besläktade med E. coli och Salmonella. De tillhör den normala tarmfloran hos djur och människor, men liksom hos E. coli kan vissa stammar orsaka sjukdom hos både djur och människor.

Spridningsvägar

Eftersom C. freundii finns naturligt i tarmfloran kan den komma till livsmedel via fekal förorening genom dålig hygien vid produktion. Den finns även i vatten, jord och på växtmaterial.

Patogenicitet

Hos C. freundii är det vissa stammar som orsakar sjukdomar. Dessa stammar har fått gener från andra bakterier som gör att de kan tillverka toxiner, kolonisera tarmslemhinnan och orsaka sjukdom. Via livsmedel är det främst gastroenterit som kan orsakas av C. freundii. Vissa stammar av denna bakterie kan tillverka shigatoxiner liknande de som görs av E. coli O157. C. freundii kan även ge mastit hos kor. Inkubationstiden är 12-48 timmar. Typiska symptom är diarré, magsmärtor, feber, huvudvärk, kräkningar och illamående som normalt upphör inom 7 dygn.

Förekomst och tillväxtförmåga i mjölk och mjölkprodukter

Opastöriserad mjölk: Omgivningskontamination vid mjölkning. Förekomst vid mastit.

Pastöriserad mjölk: Överlever ej pastörisering. Förekomst orsakas av återkontamination efter pastörisering. Några stammar kan växa vid låg temperatur.

Filprodukter: Är inte syratoleranta nog för att kunna växa i syrade produkter.

Ost: Har hittats i Brieost.

Klassifikation

Familj: Enterobacteriaceae

Släkte: Citrobacter

Arter: 11 arter. C. freundii vanligast vid livsmedelskontamination, C. diversus och C. amalonaticus kan förekomma.

Karaktäristik

Utseende: Gram-negativa raka stavar; 1 µm i diameter, 2-6 µm långa; enskilda eller i par, vanligtvis rörlig; på näringsagar är kolonierna 2-4 mm i diameter, släta, grå med blank yta.

Tillväxtbetingelser:

  • Fakultativt anaeroba
  • Optimumtemperatur ca 37°C, vissa stammar kan växa i kyla, växer vid 45°C
  • pH-optimum runt 7, är inte syratolerant

Fysiologi/biokemi: Fermenterar laktos långsamt, bildar gas vid fermentation av glukos, oxidas-negativ, katalas-positiv, Voges-Proskauer-negativ, dekarboxylerar inte lysin, kan använda citrat som enda kolkälla. C. freundii gör H2S, gör inte indol.

Serologi: 42 olika O-antigen, mer än 90 olika H-antigen. Kan korsreagera med Salmonella O-antiserum.

Odling och identifikation

De flesta C. freundii stammar växer i de medier och under de betingelser som är avsedda för isolering av Salmonella.

Kan anrikas i selenit eller tetrationat buljong. Selekteras på exempelvis Salmonella-Shigella agar, brilliant grön agar eller MacConkey. Fermenterar laktos något långsamt.

Citrobacter kan vara svåra att skilja från Salmonella och E. coli.Citrobacter dekarboxylerar dock inte lysin som Salmonella och E. coli.

Referenser:

  • Bergey´s manual
  • Jay, J.M. 1992. Modern Food Microbiology. 5th ed. Chapman & Hall, New York
  • Marth, E. H., and Steele, J. L. 1998. Applied Dairy Microbioloy. Marcel Dekker inc., New York
  • Murrey, R. P., et al. 1995. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. ASM Press. Washington D.C.
  • Robinson, R.K. 1990. Dairy Microbiology: The Microbiology of Milk. 2nd ed. Elsevier Applied Science. London and New York.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se