Legionärssjuka beskrevs första gången 1976 när lunginflammation bröt ut bland deltagarna i ett legionärsmöte i Pennsylvania i USA.

Den sjukdomsframkallande Gram-negativa organismen isolerades 1977 och kallades för legionärssjukebakterien. Senare fick den namnet Legionella pneumophilaLegionella förknippas i dag oftast med utbrott orsakade av för låg temperatur på varmvatten i duschrum och luftkonditioneringar i hotell och turistbussar.

Spridningsvägar

Legionella förekommer i ytvatten, slam, termiskt förorenade sjöar och vattendrag, men har inte isolerats från jord eller djur.  Bakterierna förekommer i vattenledningar särskilt i byggnader, som hotell och sjukhus, där ledningssystemet är långt och där ljummet vatten kan bli stående länge i ledningarna. Förekommer även i kylvattensanläggningar. Vid aktiviteter som genererar aerosoler bör man kontrollera att aerosolerna inte kan nå ventilationssystemet så att man på så sätt kan sprida Legionella om den skulle förekomma i aerosolen. Legionella kan växa inuti amöbor och där man kan isolera amöbor finns det alltså risk för att hitta Legionella.

Patogenicitet

Legionella smittar genom inandning av aerosoler med droppar som är 1-5 µm stora. Person till person-smitta är inte känd och infektionsdosen är okänd. Riskgrupper är äldre personer, rökare, alkoholmissbrukare, diabetiker, kroniskt sjuka, och immunosupprimmerade. Män är 2-3 gånger känsligare än kvinnor. Legionellos är ett samlingsnamn för de olika sjukdomar som orsakas av Legionella. Vanligast är lunginflammation oftast kallad legionärssjuka och Pontiac-feber, en mild feber sjukdom utan påverkan på lungorna. Symptomen för legionellos är hög feber, muskelvärk, huvudvärk och torrhosta. Diarré och förvirring kan förekomma. Komplikationer som eksem, hjärninflammation, ledbesvär, akut njursvikt och myoglobin utsöndring i urinen kan tillstöta.

Förekomst och tillväxtförmåga i mjölk och mjölkprodukter

Förekommer inte mjölk och mejeriprodukter. Tages upp här eftersom den kan vara ett hälsoproblem för personalen på mejeriet vid hantering av ljumvatten i samband med aerosolbildning. Vid installation av utrustning där aerosoler kan bildas bör man tänka på att man lätt kan rengöra utrustningen så att man förhindrar risk att få Legionella i aerosoler. Legionella kan också förekomma i duschar i omklädningsrum.

Klassifikation

Familj: Legionellaceae

Släkte: Legionella

Arter: Mer än 50 olika arter. L. pneumophila står för de flesta humana sjukdomsfallen, men ävenL. micdadeiL. dumoffiiL. bozemaniiL. longbeachae och L. anisa har förekommit i sjukdomsfall.

Karaktäristik

Utseende: Gram-negativa, icke sporbildande stavar. Diameter 0.3-0.9 µm, längd 1.5-5 µm. Kan bli filamentösa i kultur.

Tillväxtbetingelser:

  • Aerob
  • Tillväxtoptimum vid ca 36°C, växer mellan 25-45°C, högre tillväxttemperatur kan förekomma i  naturen, växer ej över 50°C
  • pH-optimum 6.8-7.0
  • Kräver L-cystein-HCl och järnsalter för tillväxt
  • Frilevande eller intracellulärt i amöbor

Fysiologi/biokemi: Kemoorganotrof, utnyttjar aminosyror som kol- och energikälla. Fermenterar eller oxiderar inte kolhydrater. Oxidas-negativ till svagt positiv. Reducerar ej nitrater. Ureas-negativ.

Överlevnadsförmåga: Kan leva inuti amöbor. Amöbor kan bilda cystor som kan vara svåra att avlägsna från till exempel vattenledningar. Detta gör att det kan vara svårt att bli av med Legionellabakterierna från vattenledningssystemen. Amöborna kan befrämja biofilmsbildning därLegionella kan ingå. Vi infektion med Legionella kan de även överleva inuti makrofager och på så sätt undgå immunförsvaret. Detta gör även att det kan vara svårt att upptäcka smitta avLegionella. Detektion görs lättast av antikroppar i blodet mot Legionella.

Odling och identifikation

Svårodlad. Växer inte på vanliga standardmedier. För att kunna tillväxa på blodagar krävs extra tillsats av L-cystein och järnsalter. Vid analys odlas Legionella på BCYE-agar (buffered charcoal yeast extract agar). pH-värdet (6.8-7.0) på plattorna är mycket viktigt om man ska få någon tillväxt.

Referenser:

  • Bergey´s manual
  • Murrey, R. P., et al. 1995. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. ASM Press. Washington D.C.
  • Quigley, C. 1996. Legionnaires´Disease. Microbiology Europe 4: 10-14.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se