Yersinia enterocolitica tillhör de "nyare" livsmedelsburna patogenerna.

Förmågan att tillväxa vid kyltemperatur gör denna organism särskilt viktig för livsmedel som lagras kallt. Yersinia enterocolitica orsakar yersinios, en mag- tarmsjukdom (gastroenterit) hos djur och människa som påminner om motsvarande sjukdomar orsakade av Salmonella,Campylobacter och vissa Escherichica coli-stammar.

Spridningsvägar

Y. enterocolitica har isolerats från många djur, till exempel svin, nötkreatur, får och getter utan att dessa uppvisat symptom på sjukdom. Varje djurslag har olika serovarer som dominerar. Serotyper som kan vara patogena för människan har isolerats från nötkreatur, svin och höns, men orsakar sällan sjukdom hos människor. Svintungor är ofta kontaminerade med humanpatogena serotyper. Vatten, särskilt sköljvatten, är en viktig kontaminations källa för Y. enterocolitica i livsmedelssammanhang. De isolat som i övrigt påträffas i vatten är sällan patogena.

Patogenicitet

Sjukdomsbilden domineras av diarré, magsmärtor, feber och kräkningar som vanligen varar 1-2 dygn men ibland i veckor. Inkubationstiden är oftast 2-3 dygn. Ungdomar (10-14 år) kan också få symptom som påminner om blindtarmsinflammation. Den vanligast komplikationen är ledbesvär, särskilt hos unga, men även andra komplikationer förekommer. 

Förekomst och tillväxtförmåga i mjölk och mjölkprodukter

Opastöriserad mjölk: är ofta kontaminerad med Y. enterocolitica. Frekvensen varierar mellan 1,5 och 55 % vid undersökningar i olika länder.

Pastöriserad mjölk: Yersinia enterocolitica överlever inte pastörisering men kan påträffas i återinfektionsfloran. Experimentellt har Y. enterocolitica visat sig kunna överleva och tillväxa i mjölk och mjölkprodukter vid 0-2°C och 20°C. Överlevnad upp till 235 dygn har noterats. Grädde och chokladmjölk har visat sig vara mycket lämpliga tillväxtsubstrat. Majoriteten av de isolat som påträffas i mjölk och mjölkprodukter är icke-patogena.

Filprodukter: Överlever och kan tillväxa vid fermentation med Lactobacillus bulgaricus.

Ost: Yersinia kan tillväxa under osttillverkning men hämmas så småningom av lågt pH. Överlevnad har dock noterats i flera månader i låga halter i hårdost.

Klassifikation

Familj: Enterobacteriaceae

Släkte: Yersinia

Arter: 15 arter. Yersinia enterocoliticaY. pestis och Y. pseudotuberculosis är humanpatogena, men endast Y.enterocolitica är viktig som livsmedelsburen patogen.

Karaktäristik

Utseende: Gramnegativ stav, rörlig vid 25°C men ej vid 37°C. Bildar ej sporer.

Tillväxtbetingelser:

  • Fakultativt anaerob organism
  • Optimumtemperatur 28-29°C, minimitemp. -2-0°C, begränsad tillväxt vid 37-40°C
  • pH-optimum , alkalitolerant men tål ej pH under 4,5 eller över 9,0
  • Kräver vattenaktivitet aw >0,96 för tillväxt

Fysiologi/biokemi: Biokemiskt mycket aktiv, 4-5 biotyper kan urskiljas med biokemiska test.

Serologi: 23 olika serogrupper har identifierats. Endast vissa serotyper (särskilt serotyp O:3 och O:9) är patogena för människan.

Överlevnadsförmåga:  Överlever frysning men avdödas vid lågpastörisering. Tål vanligen inte högre temperatur än 60°C i några minuter. D-värde vid 63°C i mjölk 0,7-1,8 sekunder.

Antibiotikaresistens: Resistent mot penicillin.

Odling och identifikation

Isolering av Y. enterocolitica görs vanligen genom anrikning och/eller utplattning på selektiva medier men det finns ingen optimal metod för alla serotyper och typer av livsmedel. Kylanrikning (2-4°C) kan användas men kräver 3-4 veckors inkubering. Identifikation på artnivå görs med biokemisk typning och serologi. Även PCR kan användas.

Referensmetod: Nordisk Metodikkommitté för livsmedel 117 (1996): Yersinia enterocolitica. Detection in foods.

Snabbmetoder: Patogena Yersinia enterocolitica- stammar kan påvisas genom kolonihybridisering med DNA-probe riktad mot den plasmid som behövs för virulens. PCR-metoder finns för identifikation av patogena isolat.

Nordisk Metodikkommitté för livsmedel 163 (1998): Yersinia enterocolitica. PCR methods for detection in foods.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se