Faktabladen innehåller information om spidningsvägar, påverkan på produkterna, bakteriernas karaktäristik med mera.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se