Klostridier är anaeroba, det vill säga de kan inte växa i närvaro av syre. Det är framför allt en art Clostridium tyrobutyricum, som kan orsaka problem. Klostridier kan föröka sig och bilda sporer i ensilage. De passerar kons mag-tarmkanal och hamnar i gödseln och kan vidare kontaminera kons juver och sedan mjölken. I ost kan de gro ut igen och föröka sig. De orskar då gasbildning och smakförändringar (smörsyrajäsning).

Bacillus cereus är en aerob sporbildare, som endast bildar sporer i närvaro av syre och som föredrar syrerik miljö för tillväxt. Dessa sporer kan därför inte gro i ost, men väl i mjölk och grädde. De hamnar i mjölken i huvudsak under betessäsongen eftersom de finns i jord. De gror och tillväxer långsamt i kyld mjölk och begränsar hållbarheten.

Läs mer om sporer och sporbildning.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se