Tanken är att alla rådgivare i Sverige ska kunna använda och fylla i samma checklista/formulär. Formulären samlas in och sammanställs. Sammanställningarna ska ligga till grund för att utarbeta anvisningar och hjälpmedel till lantbrukarna för att långsiktigt minska antalet misstag. Hittar vi problem som är relaterade till utrustning ska vi kunna använda underlaget för att påverka tillverkarna.

Ladda ner checklistan här. Den kan antingen skrivas ut och fyllas i manuellt eller fyllas i elektroniskt.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se