Ett förhöjt och fluktuerande bakterietal i mjölken är ett tecken på att disken inte är under full kontroll. Här är några tips för säker diskning och som bidrar tilla tt problem kan upptäckas och åtgärdas i tid:

  • Gör rutinmässig kontroll av diskens funktion.
  • Lita inte enbart på diskautomatiken.
  • Kontrollera disktemperatur, diskmedelsdosering, turbulens, vattenmängd och att diskprogrammet fungerar som avsett.

De allra flesta av de svenska gårdarna har en utmärkt hygienisk mjölkkvalitet. En låg och stabil bakteriehalt i tankmjölken är en god indikator på att disken fungerar som den ska. Om disken inte fungerar väl kan detta i vissa fall leda till förhöjda bakteriehalter i mjölken. Eftersom mejeriföretagen ställer höga krav på mjölkkvaliteten så är det stora ekonomiska värden som står på spel för stora gårdar när bakterietalet i mjölken stiger.

I rapporten Systemanalys disk har Svensk Mjölks experter belyst olika aspekter på disk av mjölkningsanläggningar och mjölktankar för att ge ett helhetsperspektiv som integrerar både mjölkkvalitet, miljö och ekonomi. Rapporten betonar vikten av att mjölkföretagaren själv måste kontrollera att de faktorer som styr att disken fungerar är under kontroll. Det lönar sig att införa förbättringar.

I rapporten beskrivs mjölkkvalitetsutvecklingen på svenska mjölkgårdar av olika storlek och fälterfarenheter av diskproblem summeras. Betydelsen av bakterier för produktkvaliteten beskrivs.

Ett kapitel med diskteori ingår där särskilt behovet av kontroll av disktemperatur, diskmedelsdosering, disktid och tillräcklig turbulens under disken betonas. Hygienisk design och betydelsen av biofilmer beskrivs. Den tekniska utvecklingen av system för disk av mjölkningsanläggningar och tankar samt svagheter i systemen gås igenom.

Ett särskilt kapitel berör energiåtgång och kemikalier och miljö. Slutligen beskrivs kostnader för disk och dess miljöeffekter. I ett räkneexempel belyses de rörliga kostnaderna för disken under olika förutsättningar och kostnader för olika åtgärder att förbättra disksäkerheten.

Forskningrapport: Systemanalys disk. Av Anders Christiansson, Inger Andersson, Mats Gyllenswärd, Anna-Karin Modin Edman, Anna Widell. Nr 7092; 2011-11-10

Forskning Special: Systemanalys disk. Nr 3/2012

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se