Det visar en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet med titeln ”Sporprojektet – vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har” (SLU-Rapport 31, Skara 2011). Några slutsatser:

  • Problemen med sporer börjar under ensileringen. 
  • Ju mer nedsmutsade korna var med gödsel, ju högre sporhalt var det i tankmjölken. 
  • Med god hygien hela vägen från fält till mjölktank undviks sporproblem.

Sporprojektet  genomfördes under åren 2007 till 2009 på gårdar inom Falköpings och Gäsene mejeriers områden och har initierats av Agroväst Mjölkprogram.

En del av projektet har också varit att ta fram lättillgängligt broschyrmaterial som kan användas i samband med rådgivningsinsatser.

Rapport: Sporprojektet – vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har

Broschyr: Sporfri mjölk – Hygienfråga 

Se även Hur undviker man sporer i ensilage.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se