Nedan ges praktiska råd för effektiv avtorkning.

 • Klostridier/ smörsyrasporer/vintersporer orsakar allvarliga produktfel i ost.
 • Bacillus cereus/sommarsporer begränsar hållbarheten på konsumtionsmjölk.

Sporerna hamnar i mjölken om kons spenar förorenas med sporbemängd gödsel, jord eller strömaterial. Rengöringen av spenarna är den sista möjligheten i mjölkproduktionen att minimera mjölkens kontamination med klostridiesporer. Vid utfodring med dåligt ensilage är sporhalten mycket hög i gödseln. Sportrycket från B. cereus-sporer kan vara högt både i jord och liggbås med ett djupt lager av sågspån, det vill säga i bås där strömaterialet ligger länge. Då är det viktigt att använda bästa möjliga avtorkningsteknik

 

Figur 1. Andel sporer som finns kvar i mjölken med olika avtorkningsrutiner. Kontroll motsvarar ingen avtorkning och ingen urdragning 

Följande rutiner rekommenderas:

 • Börja med att torka av juvret så inte lös smuts ramlar ned i mjölkningsmaskinen. Därefter koncentrar man sig på spenarna. 
 • Använd fuktig duk med grov struktur för avtorkningen. Den mekaniska effekten av avtorkningen är viktig. Ta en ren duk för varje ko. Dukar av olika utformning ger inte samma effekt. Bäst är en grov fuktad pappersduk eller en textilduk. En tunnare pappersduk ger sämre resultat och allra sämst effekt ger enbart avtorkning med torrt papper (Figur 1). Förfuktad duk kan användas, alternativt fuktas duken i rent vatten eller i tvållösning. 
 • Torka varje spene på olika delar av duken, annars dras smutsen bara runt. Använd flera dukar vid behov. Spenen ska vara ren. 
 • Dra ur 3-4 strålar från varje spene i kontrollkärl. På så sätt elimineras sporerna i den första mjölken som kan ha förorenats med sporer via spenspetsen. 
 • Torka därefter med torrt papper. Var noga med att torka spenspetsen. Kombinationen av först fuktig avtorkning följd av torrt papper har visat sig vara den mesta effektiva metoden att eliminera sporer. Då kan 96-98% av sporerna elimineras. Enbart avtorkning med torrt papper ger bara 50 % reduktion (Fig 1). 
 • Ägna åtminstone 15 och helst 20 sekunder åt avtorkningen. Spenarna ska vara torra när mjölkmaskinen sätts på. Tiden har stor betydelse. En ökning från 10 till 20 sekunders avtorkningstid förbättrar avtorkningsresultatet markant (Fig 1). Använd 10 sekunder vardera med fuktig respektive torr duk. En ökad stimuleringstid kan också medföra att mjölkningsförloppet blir kortare. 
 • Som alternativ till fuktig duk kan doppning i tvålskum eller sprayning med tvållösning användas. Se då till att varje spene blir fuktad runt om. Låt lösningen verka i minst 10 sekunder. Använd torrt papper för avtorkning (Fig 1). 
 • Om flergångsdukar i används är det viktigt att dessa tvättas i maskin vid 90-95°C. Temperaturen är viktig för att förhindra spridning av mastitbakterier vilket kan vara en risk vid lägre temperatur. 
 • Dessa rutiner har visat sig vara lika effektiva mot både klostridiesporer och Bacillus cereus-sporer. Den bästa rutinen ger 96-98 % reduktion av sporhalten i mjölk vare sig smutsen är gödsel, jord eller sågspån. 
 • OBSERVERA att vid mycket höga sportal i gödsel så är det praktiskt taget omöjligt att reducera sporhalten i mjölken i tillräcklig grad. Förebyggande arbete i form av en lyckad ensilering är det bästa botemedlet mot höga klostridiesporhalter i mjölk.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se