Analys av träck är ett hjälpmedel för att utreda problem med höga sporhalter i mjölk. Här ges praktiska instruktioner för hur provtagning bör göras. Här finns också en tolkningsguide som hjälp för att rekommendera åtgärder.

Material för provtagning

Beställ material från laboratoriet som skickar ut följesedel, provburkar för mjölk och träck, samt bulkotestflaska för provuttag av mjölk.

Uttag av gödselprov

I samband med besöket tas det ut gödselprov (tag färsk gödsel från 2-4 olika ställen och samla (till exempel med plastsked) i en plastburk av den typ som mjölkproven till Steins tas ut i. Det räcker med att burken fylls till hälften. Proverna behöver inte tas från ändtarmen från kor, men det ska vara från färsk gödsel. Skrapa bort yttersta skiktet på ”mockan”, som kan ha torkat.

Uttag av mjölkprov

Tag ut mjölkprov från tanken med bulkotest eller kloraminbehandlad ren skopa (tankens omrörare ska ha varit på innan provet tas ut). Fyll en burk med cirka 50 ml mjölk.

Märkning och provhantering

  • Proverna märks med leverantörsnr och datum med märkpenna (obs vattenfast).
  • Tejpa gärna igen burkarna så att inte locken kan öppnas.
  • Placera de två burkarna i en plastpåse.
  • Fyll i följesedeln till laboratoriet. Lägg den i påsen.
  • Förslut och placera i frys så snart som möjligt.
  • Fyll dessutom i besöksprotokoll som du själv behåller.

Tolkning av analysresultat

Vid tolkning av analysresultaten för att kunna värdera lämpliga åtgärder tar man haänsyn både till sporhalten i träcken och hur smutsiga korna är. Rekommendation för tolkning av analysresultat finner du här.

Se även forskningsrapporten Utveckling och standardisering av metodik för analys av klostridiesporer i träck. Av Anders Christiansson, Inger Andersson, Jessica Flodin, Lena Tryggvason. Nr 7070-P; 2007

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se