Funktioner i kroppen

99 procent av kroppens kalcium finns i skelettet där det fyller två funktioner. Dels utgör kalcium till stor del den benstruktur som hjälper till att hålla kroppen upprätt och är fästpunkter för musklerna och dels fungerar kalcium i skelettet som en kalciumbank.

En procent av kroppens kalcium finns i celler och i kroppsvätskor till exempel blodet. Att bibehålla koncentrationen av kalcium är en av de mest prioriterade mekanismerna i kroppen. Om kalciumkoncentrationen i blodet skulle sjunka tar kroppen kalcium från skelettet för att snabbt återställa kalciumkoncentrationen.

Kalcium är inblandat i många funktioner i kroppen, till exempel reglering av muskelsammandragningar, levring av blodet, nervimpulser, hormonutsöndring och aktivering av enzymatiska reaktioner.

En kost fattig på kalcium leder till att kalciumförråden i skelettet minskar. Om kalciuminnehållet blir för lågt brister skelettet, man får en fraktur.

I den så kallade DASH*-kosten, har man sänkt blodtrycket avsevärt hos försökspersoner genom att öka intaget av frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter. Man tror att kostens höga kalciuminnehåll är en av orsakerna till blodtryckssänkningen.

*DASH = Dietary Approaches to Stop Hypertension.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelsen i svensk kost

Rekommenderat intag av kalcium för män och kvinnor är 800 milligram per dag.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi från 2 års ålder varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 610 mg kalcium. Det är drygt 75 procent av dagsbehovet för vuxna.

Enligt undersökningen Riksmaten – vuxna 2010-2011 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 31 procent av intaget av kalcium och ost med 16 procent i den svenska kosten.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Mellanmjölk innehåller 122 milligram kalcium per 100 gram. 660 gram mjölk ger alltså 800 milligram kalcium.

Här är några exempel på hur mycket av andra livsmedel man behöver äta för att få i sig 800 milligram kalcium, det vill säga det rekommenderade dagliga intaget:

  • 1 950 gram vitkål
  • 1 290 gram broccoli
  • 860 gram spenat
  • 430 gram hasselnötter
  • 420 gram sardiner med ben

Kemi

Kalcium är ett grundämne som tillhör de alkaliska jordartsmetallerna och har den kemiska beteckningen Ca.

Ungefär två tredjedelar av mjölkens kalcium förekommer i kolloidal form bundet till kaseinmicellerna antingen som Ca9(PO4)6 eller som kalciumjoner bundna till serin-fosfat-grupper. En tredjedel är löst i mjölkens fattenfas.

Det finns flera olika modeller över hur kasienmicellerna ser ut. En teori är att kaseinmicellen är uppbyggd av submiceller. I bindningarna mellan submicellerna utgör kalcium en viktig komponent.

Processegenskaper

Skummjölken innehåller 99 procent av mjölkens kalcium, vilket förklarar att kalciumhalten inte påverkas när man separerar bort fettet.

Kalcium påverkas inte av värmebehandling (pastörisering).

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se