Funktioner i kroppen

Huvuddelen av kroppens kalium, 98 procent, finns i cellerna.

Kalium är viktigt för att reglera flödet av vätska in och ut ur cellerna. Det betyder bland annat att kalium reglerar nerv- och muskelfunktioner, njurfunktioner och blodtryck.

Huvuddelen av kroppens kalium, cirka 98 procent finns i cellerna och är den kvantitativt viktigaste av de intracellulära katjonerna. Extracellulärt kalium som utgör resterande 2 procent är viktigt för reglering av cellernas membranpotential och därmed för bland annat nerv- och muskelfunktion och blodtrycksreglering. Kalium deltar även i kroppens syra-bas balans.

I den så kallade DASH*-kosten, har man med hjälp av att öka intaget av frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter sänkt blodtrycket hos försökspersonerna avsevärt utan stöd av medicinering. Man tror att förutom kostens höga kalciuminnehåll även det höga kaliuminnehållet är en av orsakerna till blodtryckssänkningen.

*DASH = Dietary Approaches to Stop Hypertension. (Klicka på länken ovan om du vill veta mer.)

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag är för män 3,5 gram per dag och för kvinnor 3,1 gram per dag.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 815 milligram kalium. Det motsvarar 23 procent av dagsbehovet för män och 26 procent av dagsbehovet för kvinnor.

Enligt undersökningen Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 13 procent av intaget av kalium och ost med 1 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Kaliumhalten i mellanmjölk är 163 milligram per 100 gram.

Utfodringen påverkar inte mjölkens innehåll av kalium under normala förhållanden.

Viktiga källor förutom mjölk och ost är kött, fisk, potatis, frukt och grönsaker samt bröd och spannmålsprodukter.

Kemi

Kalium har den kemiska beteckningen K och tillhör gruppen alkalimetaller.

Kalium förekommer i mjölken nästan enbart som fria joner.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se