Funktioner i kroppen

Niacin har flera viktiga funktioner i kroppen:

  • Niacin är nödvändigt för kroppens energiproduktion genom att delta i flera steg i omvandlingen av protein, fett och kolhydrater till energi.
  • Vitaminet är involverat i tillverkningen av fettsyror.
  • Niacin kan också tillverkas i kroppen från aminosyran tryptofan.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommendationen uttrycks som niacinekvivalent (NE). NE omfattar dels innehållet av ursprungligt niacin och dels den mängd som bildas i kroppen av aminosyran tryptofan. En NE motsvarar 1 milligram niacin respektive 60 milligram tryptofan. Rekommenderat intag av NE per dag är 18 för män och 14 för kvinnor.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 3,9 NE. Det motsvarar 28 procent av dagsbehovet av niacin för kvinnor och 21 procent för män.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten– vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 7 procent av intaget av niacin, och ost med 4 procent.

De viktigaste källorna till niacin i svensk kost förutom mjölk och mjölkprodukter är kött, fågel och fisk.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Mellanmjölk innehåller 0,772 NE (niacinekvivalenter) per 100 gram.

Mjölk innehåller inte så mycket niacin jämfört med andra proteinrika livsmedel. Däremot är innehållet av tryptofan högt i mjölkens protein vilket gör mjölk till en god källa av NE (niacinekvivalenter).

Niacin förekommer förutom i mjölk även i livsmedel som kött, fisk och ägg. Alla livsmedel som är proteinrika innehåller även en hög mängd niacin, förutom mjölk och ägg. Däremot innehåller mjölkprotein ungefär 1 procent tryptofan, vilket ändå gör mjölk till en god niacinkälla.

Kemi

Niacin tillhör de vattenlösliga vitaminerna. Niacin är ett samlingsnamn för nikotinsyra och nikotinamid. I mjölk finns niacin i huvudsak som nikotinamid. Namnet niacin är ett sammandrag av nikotinic-acid-vitamin.

Nikotinsyra (a) och nikotinamid (b) är organiska föreningar och har en ganska enkel struktur (derivat av pyridin).

Strukturen för nikotinsyra och nikotinamid.

Strukturen för (a) nikotinsyra och (b) nikotinamid.

Biokemiskt utgör niacin en del av coenzymerna NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid) och NADP (nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat). Dessa enzymerna utgör en viktig funktion vid cellernas omsättning av glukos, aminosyror och fett.

Processegenskaper

Niacin anses vara ett av de mest stabila vitaminerna.

Nikotinsyra är stabilt mot luft och tål autoklavering. Nikotinamid omvandlas till nikotinsyra vid sur eller alkalisk behandling.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se