Funktioner i kroppen

Tiamin har en viktig roll i kroppens omsättning av kolhydrater och fett till energi. Tiamin är också viktigt för hjärnans, nervernas och musklernas funktioner.

Brist på tiamin ger trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och aptitlöshet.

Tiaminbrist är ovanligt i Sverige men kan uppkomma vid långvarig diarré, vid dialysbehandling och av viss medicinering. Hos äldre personer kan förmågan att ta upp tiamin från kosten vara nedsatt.

Tiaminbristsjukdomen beriberi förekommer fortfarande i Asien.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag av tiamin per dag är för män 1,3 milligram och för kvinnor 1,1 milligram.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 250 mikrogram tiamin. Det motsvarar 19 procent av dagsbehovet av tiamin för män och 23 procent för kvinnor.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 8 procent av intaget av tiamin och ost med 1 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Tiaminhalten i mellanmjölk är 50 mikrogram per 100 gram.

Tiaminhalten i komjölk påverkas något av utfodring, ras och årstid.

Bröd, kött och kötträtter samt mejeriprodukter är de viktigaste tiaminkällorna i kosten. 

Kemi

Tiamin tillhör B-vitaminerna och är vattenlösligt. Tiamin har fått sitt namn från theios (svavel) och amin från aminogruppen som finns i strukturen.

Tiamin består av en hoplänkad pyrimidin- och tiazolring som hoplänkas genom en CH2-grupp.

Biokemiskt ingår tiamin i tiaminpyrofosfat (TPP), som ingår som cofaktor i två mycket viktiga enzymkomplex, pyrovat-dehydrogenaset och ketoglutaratdehydrogenaset, i glykolysen och i citronsyracykeln.

Strukturen hos tiamin.

Strukturen hos tiamin.

I mjölk förekommer tiamin som fritt, fosforylerat eller proteinbundet i enzymer.

Processegenskaper

Tiamin är ett värmekänsligt vitamin och kan förstöras vid kokning och långvarig uppvärmning.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se