Funktioner i kroppen

Vitamin A är nödvändig för synen, särskilt mörkerseendet, för slemhinnorna och för produktion av könshormoner. Immunförsvaret är beroende av vitamin A för bildning av T-lymfocyter, så kallade mördarceller. Vitamin A i har även en funktion för cellernas differentiering genom att kunna både stimulera och förhindra uttrycket av våra gener. Vitamin A i form av β-karoten har antioxidativa egenskaper. Vitamin A tros även ha betydelse för fortplantningen.

Brist på vitamin A kan skada synen. Måttlig brist ger dåligt mörkerseende och långvarig brist kan leda till blindhet. Andra bristsymtom är sträv, torr hud och skört hår.

Vitamin A är ett fettlösligt vitamin som lagras i levern.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag av vitamin A är för män 900 RE/dag och för kvinnor 700 RE/dag (RE = retinolekvivalenter). Retionolekvivalenter innefattar både retinol, β-karoten och andra karotenoider.

Livsmedelsverkets rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter ger 29 procent av dagsbehovet för kvinnor och 22 procent för män.

Höga intag av vitamin A kan ge skadliga (toxiska) effekter som illamående och huvudvärk och skador på benvävnaden. Det är dock mycket ovanligt att man får i sig för stora mängder via maten. Risken finns däremot om man använder tillskott i form av vitamintabletter.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt bidrar med 11 procent av intaget av vitamin A och ost med 7 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Vitamin A förekommer i mjölk som retinol, retinolestrar och karotener.

Halten vitamin A är starkt kopplat till mängden karotener i fodret. Det finns därmed en årstidsvariation med en högre halt av karotener i fodret under sommarhalvåret då korna betar utomhus.

Mellanmjölk innehåller 40 retionolekvivalener per 100 gram.

Mini-, lätt- och mellanmjölk berikas med vitamin A i form av retinal på Livsmedelsverkets rekommendation. Detta för att ersätta det vitamin A som avlägsnas när man tar bort fett från mjölken vid tillverkning av mjölkprodukter med lägre fetthalt.

Dryckesmjölk berikas med 25 mikrogram vitamin A per 100 gram mjölk.

Andra bra källor till vitamin A är lever, ägg, morötter, aprikoser, grönkål, spenat och broccoli.

Kemi

Vitamin A tillhör de fettlösliga vitaminerna.

Vitamin A är ett samlingsnamn för flera ämnen med vitamin A-aktivitet. I denna grupp ingår karotenoider som bildas i växter och retinoider som bildats i animalisk vävnad. Karotenoider är ett så kallad provitamin, det vill säga ett förstadium till vitamin A.

Figuren nedan visar strukturen hos retinol (a). β-karoten (b) är den vanligaste och effektivaste provitamin A karotenoiden. β -karoten kan klyvas mitt itu och maximalt ge två molekyler retinaldehyd, som kan omvandlas till retinol.

Strukturen hos retinol β-karoten (3).

Strukturen hos (a) retinol (b) β-karoten (3).

Processegenskaper

Pastörisering har endast en liten effekt på innehållet av vitamin A i dryckesmjölk.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se