Funktioner i kroppen

Upptag av vitamin B12 från mat är komplicerat. Det är beroende av ett ämne, en sk "intrinsic factor", som bildas i magsäckens slemhinna. Först när denna "intrinsic factor" kopplas ihop med vitamin B12 kan vitaminet tas upp i tarmen. En normal saltsyraproduktion är också nödvändig för att B12 ska kunna frisättas från maten. Är gallutsöndringen störd minskar upptaget i tarmen. Det gäller även vid tillskott av höga doser vitamin C.

Vitamin B12 kan lagras i kroppen till skillnad från andra vattenlösliga vitaminer.

Vitamin B12 är mycket viktigt för cellernas ämnesomsättning och för bildning av nya celler. Speciellt betydelsefullt är vitamin B12 för bildandet av röda blodkroppar. Vitamin B12 är också helt nödvändigt för nervsystemet och för att cellerna ska kunna ta upp folsyra.

Vanliga symtom på B12-brist är trötthet, nedstämdhet och sämre minne liksom stickningar i händer och fötter och besvär från mag- och tarmkanalen. Långvarig brist kan också ge allvarliga symtom som svår blodbrist (perniciös anemi) och nervskador.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag av vitamin B12 per dag är för män och kvinnor 2,0 mikrogram.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 2,1 mikrogram vitamin B12. Det motsvarar mer än 100 procent av dagsbehovet.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 17 procent av intaget av vitamin B12 och ost med 7 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Halten vitamin B12 i mellanmjölk är 0,59 mikrogram per 100 gram.

Vitamin B12 bildas av mikroorganismerna i våmmen hos kor, vilket är kons viktigaste vitamin B12-källa, och därigenom även mjölkens. Halten påverkas inte så kraftigt av utfodring, ras och årstid. Vitamin B12-halten beror till viss del på kons intag av kobolt.

Vitamin B12 finns till skillnad mot övriga B-vitaminer endast i animaliska livsmedel. Ett par undantag har dock upptäckts, och det är i alger och jästa sojaprodukter. De innehåller vitamin B12 men i en form som kroppen har svårt att tillgodogöra sig. Veganer saknar därför en bra källa för vitamin B12.

Andra källor till vitamin B12 förutom mjölk och mjölkprodukter är framför allt lever, kött, fisk, skaldjur och ägg.

Kemi

Vitamin B12 tillhör de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin B12 är ett samlingsnamn för en stor grupp kobolthaltiga korrinoider som kan kallas kobalaminer.

Vitamin B12 har en komplicerad struktur. I centrum av molekylen finns en koboltjon. Till koboltjonen kan olika grupper vara bundna, till exempel en cyanidgrupp vilket ger cyanokobalamin eller en hydroxigrupp som ger en hydroxikobalamin.

I mjölk finns vitamin B12 till övervägande del som hydroxikobalamin och över 95% är bundet till protein.

Kemisk struktur av vitamin B12.

Kemisk struktur av vitamin B12.

Processegenskaper

Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin och känsligt för värme och kokning. Förlusten av vitamin B12 vid pastörisering och under lagring av pastöriserad mjölk är ändå liten, under 10 procent.

Vitamin B12 förstörs delvis vid sterilisering.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se