Funktioner i kroppen

Vitamin B6 är nödvändig för proteinomsättningen i kroppen, både för nedbrytning och nyframställning av aminosyror, som är byggstenar i protein. Vitamin B6 är till exempel betydelsefull för ombildning av aminosyror till signalsubstanser och därför viktigt för nervernas funktion. Vitamin B6 behövs också för omvandling av aminosyran tryptofan till niacin.

Tillsammans med vitamin B12 och folsyra håller vitamin B6 ned homocysteinnivån i blodet. Höga homocysteinnivåer anses vara en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom.

Vitamin B6 har också betydelse i kolhydratomsättningen.

Brist på vitamin B6 är ovanligt men kan uppstå vid olika sjukdomstillstånd och hos äldre personer.

Brist på vitamin B6 kan ge anemi (blodbrist) och påverkan på nervsystemet. Irritabilitet, depression och sömnbesvär är allmänna symtom. Även hudbesvär, uppsvullen tunga och läppar förekommer.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag av vitamin B6 per dag är för män 1,6 milligram och för kvinnor 1,2 milligram.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 0,2 milligram vitamin B6 vilket motsvarar 14 procent av dagsbehovet för män och 19 procent för kvinnor.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 6 procent av intaget av vitamin B6, och ost med 1 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Vitamin B6-halten i mellanmjölk är 45 mikrogram per 100 gram.

Vitamin B6 finns i de flesta livsmedel. De viktigaste källorna i svensk kost är kött och kötträtter, bröd, frukt och bär samt fisk och fiskrätter. 

Kemi

Vitamin B6 tillhör de vattenlösliga vitaminerna.

Vitamin B6 är ett samlingsnamn för pyridoxin, pyridoxal och pyridoxamin. På grund av ämnets pyridinring fick det namnet pyridoxin.

Biokemiskt ingår vitamin B6 i coenzymerna pyridoxalfosfat eller pyridoxaminfosfat som deltar i olika enzymsystem av vilka de flesta medverkar i kroppens aminosyraomsättning. Coenzymet pyridoxalfosfat ingår i kolhydratomsättningen, där det har betydelse för nedbrytningen av glykogen.

I mjölk förekommer vitamin B6 i formen pyridoxal till 70-95 procent. Resten består av pyridoxamin.

Den kemiska strukturen hos (a) pyridoxin, (b) pyridoxal och (c) pyridoxamin.

Den kemiska strukturen hos (a) pyridoxin, (b) pyridoxal och (c) pyridoxamin.

Processegenskaper

Vitamin B6 är känsligt för värmebehandling. Vid pastörisering och UHT-behandling av mjölk är ändå förlusten av vitamin B6 förhållandevis liten.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se