Funktioner i kroppen

Människan kan själv tillverka vitamin D i huden under inverkan av solljus, men eftersom vi i Norden har begränsat med dagsljus stora delar av året behöver vi även få i oss vitamin D från kosten.

Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna lagra kalcium i skelettet.

Vitamin D är särskilt viktigt för barn och ungdomar som växer och fortfarande bygger sitt skelett. Även för vuxna är det viktigt med vitamin D i kombination med kalcium för att bevara skelettet så starkt som möjligt hela livet. Från 25-30-årsåldern börjar skelettet en naturlig urkalkning och det är viktigt att kompensera detta så mycket möjligt. Därför är det angeläget att barn konsumerar den rekommenderade mängden fem deciliter mager mjölk/mjölkprodukter per dag i skola, på förskolan och/eller hemma.

Vitamin D behövs också för att reglera kalcium- och fosfatkoncentrationen i blodet. Det sker dels genom upptaget i tarmen, frisättning av kalcium från skelettet samt genom återupptag av kalcium i njurarna. En tillräckligt hög nivå av kalcium och fosfat är en förutsättning för mineralisering av skelett och tänder.

Brist på vitamin D leder till skelettsjukdomarna rakitis hos barn eller osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna. Båda sjukdomarna beror på att för lite kalcium och fosfor lagrats in i skelettet. Utöver sin betydelse för benhälsa har vitamin D föreslagits ha många olika intressanta funktioner i kroppen. Forskning pågår kring D-vitamins roll vid exempelvis diabetes typ 1, vissa cancerformer, autoimmuna sjukdomar och infektionssjukdomar.

Vitamin D är ett fettlösligt vitamin vilket betyder att det kan lagras i kroppens fettväv.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag av vitamin D är för män och kvinnor 10 mikrogram per dag. För män och kvinnor äldre än 75 år rekommenderas 20 mikrogram per dag.

Mjölk är naturligt ingen stor källa till vitamin D men genom lagstiftning berikas mini-, lätt och mellanmjölk med vitamin D i Sverige. 

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 2,25 mikrogram vitamin D. Det innebär att 5 deciliter ger cirka 23 procent av dagsbehovet av vitamin D för vuxna. 

Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 12 procent av intaget av vitamin D och ost med 1 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Vitamin D i mjölkråvaran kommer från fodret eller har bildats i kons hud när de vistats ute i dagsljus. Mängden vitamin D i mjölk varierar något under året beroende på hur mycket korna utsätts för solljus.

Genom vitamineringen blir de magra mjölksorterna väsentliga källor till vitamin D. Även vitamin A som också är ett fettlösligt vitamin tillförs de magra mjölksorterna för att återställa den ursprungliga mängden.

Vitamin D förekommer i mini-, lätt och mellanmjölk i formen D3. Halten av vitamin D i de magra mjölksorterna berikas till 0,45 mikrogram per 100 gram mjölk.

Andra viktiga källor till vitamin D, förutom mjölk, är fisk och fiskrätter och matfett. 

Kemi

Vitamin D tillhör de fettlösliga vitaminerna.

Namnet vitamin D står för flera sterolderivat med likartad byggnad.

Två av sterolderivaten är speciellt intressanta ur näringssynpunkt liksom de provitaminer, som de bildas ur. Ergokalciferol (D2) finns i växter och kan bildas vid UV-bestrålning av ergosterol. Kolekalciferol bildas vid exponering i solljus av 7-dehydrokolesterol i människa och djur, särskilt i huden. Kolesterol är ett viktigt förstadium till 7-dehydrokolesterol.

Struktur av vitamin D2 (a) och vitamin D3 (b)

Provitamin       Namn       Vitamin 
ergosterol
(vegetabiliskt ursprung)
    ergokalciferol   Vitamin D2 
7-dehydrokolesterol
(animaliskt ursprung)
  kolekalciferol   Vitamin D3

 

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se