Funktioner i kroppen

Zink har betydelse för en lång rad funktioner kroppen.

Zink ingår i ett stort antal enzymsystem. Det är nödvändigt för omsättning av kolhydrater, protein och fett. Det är också viktigt för flera hormonsystem och betydelsefull för tillväxt, reproduktion och centrala nervsystemet.

Immunförsvarets celler är beroende av zink och zink har även en antioxidativ effekt.

Zink har även betydelse för aptit, smak och mörkerseende.

Zink lagras i muskler och skelett men ett dagligt intag av zink är nödvändigt för att undvika bristtillstånd.

Brist på zink ger tillväxthämning, försämrad sårläkning, hudförändringar och ett försämrat immunförsvar. Zinkbrist kan ses vid ett flertal kroniska sjukdomar med störd zinkomsättning bland annat diabetes.

Dagsbehov och mjölkprodukternas betydelse i svensk kost

Rekommenderat intag för män är 9 milligram per dag och för kvinnor 7 milligram per dag.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi varje dag konsumerar 5 deciliter mager mjölk/mjölkprodukter. 5 deciliter mellanmjölk innehåller 2,17 milligram zink. Det motsvarar 24 procent av dagsbehovet för män och 31 procent av dagsbehovet för kvinnor.

Enligt undersökningen Riksmaten – vuxna 2010-11 bidrar mjölk, fil och yoghurt med 10 procent av intaget av zink och ost med 6 procent.

Förekomst i mjölk och andra livsmedel

Zinkhalten i mellanmjölk är 0,434 milligram per 100 gram.

Tillsats av zink i fodret påverkar mjölkens zinkinnehåll måttligt.

Goda källor till zink är nötkött, mjölkprodukter och ost. Fullkornsprodukter och baljväxter (ärtor och bönor) bidrar också med zink men fiber och fytinsyra försvårar absorptionen.

Kemi

Zink ingår tillsammans med kadmium och kvicksilver i zinkgruppen i det periodiska systemet. Zink har beteckningen Zn.

Huvuddelen av mjölkens zinkinnehåll finns i skummjölken och endast 1-3 procent finns i fettfasen. I skummjölken är zink till över 95 procent associerat till kaseinmicellerna. Övriga ca 5 procent är associerade med citrat. I kaseinmicellerna är zink till en tredjedel bundet till kasein-fosfoseringrupperna och två tredjedelar är bundet till kolloidalt kalciumfosfat.

Referenser:

Kontakt

Helena Lindmark Månsson, Expert nutrition och mjölkens sammansättning
Telefon: 08-787 53 90
E-post: helena.lindmark-mansson@lrf.se