Patogena bakterier
Olika patogena, sjukdomsframkallande, bakterier kan förekomma i mjölkråvaran i låg frekvens och i låga halter. Patogena bakterier, med undantag för sporbildarna, avdödas vid pastöriseringen. Mjölk som pastöriseras på mejeriet är därför säker att dricka.

Produktförstörande bakterier
Produktförstörande bakterier kan på olika sätt påverka mjölkprodukternas kvalitet negativt eller minska hållbarheten. Dessa avdödas vid pastöriseringen.

Sporer
Vissa bakterier kan övergå i en viloform och kallas då spor. Sporer är mycket tåliga och överlever pastörisering. Exempel på bakterier som kan bilda sporer är klostridier, som kan orsaka feljäsning av ost och Bacillus cereus, som kan försämra mjölkens hållbarhet.

För mer information, kontakta gärna Maria Karlsson, mjölkkvalitetsexpert.