Miljötillståndsprocessen tar för lång tid och är krånglig vilket gör att det är ett hinder för målsättningarna i regeringens livsmedelsstrategi. Med anledning av detta har LRF tagit ett samlat grepp kring miljötillståndsfrågan och arbetat fram ett antal förbättringsförslag som vi anser skulle leda till en snabbare, säkrare och enklare miljötillståndsprocess för djurhållande företag.

Läs hela förslaget här

Kontakt

Malin Hagbardsson, Tf verksamhetsansvarig LRF Växtodling
Telefon: 010-184 44 04
E-post: malin.hagbardsson@lrf.se