Miljötillståndsprocessen tar för lång tid och är krånglig vilket gör att det är ett hinder för målsättningarna i regeringens livsmedelsstrategi. Med anledning av detta har LRF tagit ett samlat grepp kring miljötillståndsfrågan och arbetat fram ett antal förbättringsförslag som vi anser skulle leda till en snabbare, säkrare och enklare miljötillståndsprocess för djurhållande företag.

Läs hela förslaget här

För mer information, kontakta gärna Malin Hagbardsson.

Kontakt

Malin Hagbardsson, Näringspolitisk expert med utvecklings- och expansionsfrågor för mjölkföretagare
Telefon: 08-787 51 33
E-post: malin.hagbardsson@lrf.se