– Det är klart att vi välkomnar att domstolen delar vår bedömning att den prövade marknadsföringen strider mot svensk lag. Svensk mjölk och svenska mjölkprodukter är nyttiga och en viktig del i en balanserad och hållbar kost, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Svensk Mjölk har i målet företrätts av advokatfirman MarLaw.

– Marknadsdomstolen slår fast att väsentliga delar av Oatlys marknadsföring är både vilseledande och misskrediterande på samma gång. Misskreditering är ett av de värsta marknadsrättsliga övertrampen eftersom det försvårar konsumentens val, säger Katarina Ladenfors, advokat på MarLaw.

Stämningsansökan har inte innehållit något krav på skadestånd, men domen innebär att Svensk Mjölk ersätts för merparten av sina rättegångskostnader.  

Domen kan inte överklagas.  

Se även:
Marknadsdomstolens dom och bilaga   
Pressmeddelande från LRF Mjölk  

Sedan stämningen lämnades in har en debatt om mjölk förts i sociala medier. Det är främst tre frågor som diskuterats:

1. Ska det överhuvudtaget finnas mjölkproduktion i Sverige?
Vi tycker det ska finnas mjölkproduktion i Sverige. Och om man vill dricka mjölk eller äta mjölkprodukter, så är det bra att välja svenskt eftersom våra mjölkkor har det bäst i världen på många plan. Vi har en lång tradition av att arbeta förebyggande med djurhälsa vilket har lett till att svenska kor är bland de friskaste i världen. Sverige är det enda land i världen där korna har lagstadgad rätt till utevistelse under den period på året då det finns mat för dem i hagen. I moderna kostallar strävar man efter att djuren ska kunna ha ett naturligt beteende och exempelvis själva bestämma när de ska sova, äta eller mjölkas.

FN pekar på att den västeuropeiska mjölkproduktionen är mest klimatsmart i världen. Inom EU ligger Sverige ligger i topp. Här i Sverige har riksdagen satt upp 16 miljökvalitetsmål. Flera av dem kan inte uppnås utan betande djur som mjölkkor.

2. Är det nyttigt eller farligt att dricka mjölk?
Vi är övertygade om att mjölk är ett bra livsmedel. Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna kan konsumtion av mjölk och mjölkprodukter med låg fetthalt förknippas med minskad risk för bland annat högt blodtryck, stroke och diabetes typ 2. Vidare konstaterar FAO att mjölk är en värdefull näringskälla som har stor betydelse för hälsan.

Mer om mjölk och hälsa.

3. Varför stämde ni Oatly och vad har ni för argument?
Vi har inget emot varken Oatly som företag eller deras produkter, tvärtom så är det bra att det finns alternativ för dem som inte vill eller kan dricka mjölk eller äta mjölkprodukter. Stämningen handlade alltså varken om företaget eller produkterna, utan om vad marknadsföringslagen säger om Oatlys sätt att sälja sina produkter. Det var det vi ville få prövat i Marknadsdomstolen.

Kontakt
Jonas Carlberg, Chef LRF Mjölk 
Telefon: 08-787 53 92 
E-post: jonas.carlberg@lrf.se