LRF Mjölks styrelse, Mjölkdelegationen, beslutar om en ny policy efter beredning i Gårdsutskottet. Gårdsutskottet följer och värderar även tagna policys årligen. En branschpolicy upphör att gälla om den sammanfaller med lagkrav eller om konsensus ej kan nås i LRF Mjölk.

Sammanställning av mejeribranschens beslutade policy och värderingar med koppling till mjölkgårdens produktion. (2017-06-08)

Kontakt

Hans Andersson, Projektledare Guldmedaljen. Kriskommunikation.
Telefon: 08-787 53 88
E-post: hans.andersson@lrf.se