Mål med LRF Mjölks foderstrategi:

  • Öka andelen vall och vallens kvalitet.
  • Öka andelen närodlat proteinfoder (åkerböna, raps och andra baljväxter).
  • Succesivt fasa ut icke hållbart kraftfoder, samt från och med 2015 enbart använda certifierad soja (RTRS/Pro Terra).
  • Öka kunskap och öppenhet om foderpriser och hur de förhåller sig mot närliggande konkurrentländer.

Foderstrategin förväntas bidra till sänkta foderkostnader i mjölkproduktionen och större affärsmöjligheter för svenska bönder som kan odla proteingrödor. Marknaden för närodlat foder kan uppskattas till ungefär en kvarts miljard kronor.