För att mjölkproduktionen ska kunna bidra till världens livsmedelsförsörjning behöver Sverige först och främst en strategi för den egna livsmedelsproduktionen. Branschen måste också ges konkurrenskraftiga spelregler.

Mjölken är motorn i landsbygdens ekonomi. Sveriges knappt 4 400 mjölkbönder står för cirka 27 procent av förädlingsvärdet inom svenskt lantbruk. För att bibehålla mjölkproduktionen i Sverige behövs långsiktiga politiska spelregler och fungerande system för finansiering.

Det är resursklokt att välja svenska mjölkprodukter. En liter svensk mjölk ger knappt hälften så stora utsläpp av växthusgas som genomsnittet i världen och har lägst miljöpåverkan i Europa. Svensk mjölk ger dessutom mycket näring i relation till sin klimatpåverkan. Den offentliga upphandlingen bör kompletteras med krav på att upphandlade produkter ska bidra till en hållbar utveckling. 

Sverige har en djurvälfärd i världsklass. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen. Vi har en offensiv djurhälsovård, låg risk för smitta av djursjukdomar och en unikt låg användning av antibiotika. Svenska mjölkbönder arbetar för en hög djurvälfärd 365 dagar om året och bör därför få ta ett större eget ansvar för till exempel utformningen av betet. Kraven på dokumentation måste bli enklare och mindre detaljerade.

Kontakt

Jonas Carlberg, Chef LRF Mjölk
Telefon: 08-787 53 92
E-post: jonas.carlberg@lrf.se