Mjölkdelegationen

Palle Borgström*, LRF
Mikael Bäckström, LRF
Jonas Carlgren*, Arla Foods
Christina Dahl, Rådgivarna i Sjuhärad
(vakant, Falköpings Mejeri)
Dorit Greve, Växa Sverige
Helene Gunnarson, Arla Foods
Lars-Inge Gunnarsson, Växa Sverige
Karl-Åke Karlsson, Arla Foods
Kjell-Åke Karlsson, Gäsene Mejeri
Anders Olsson*, Skånemejerier
Henrik Wahlberg, Norrmejerier
Marita Wolf*, Växa Sverige
Lotta Zetterlund, Gefleortens Mf
Jonas Carlberg*, LRF Mjölk
Maja Nordström*, LRF Mjölk

* ingår i Mjölkdelegationens presidium

Mjölkrådet

Barbro Andersson, Rådgivarna i Sjuhärad
Birgit Andersson, Norrmejerier
Gleen Andersson, Arla Foods
Anders Aronsson, Skånemejerier
Stefan Brunander, Arla Foods
Thomas Bäck, Arla Foods
Kent Carlsson, Arla Foods
Anders Christenson, Arla Foods
Robert Eklundh, Gefleortens Mf
Åke Hantoft, Arla Foods
Mats Hägglund, Arla Foods
Alf Johansson, Arla Foods
Jonas Karlsson, Falköpings Mejeri
Mats Larsson, Skånemejerier
Stefan Lennartsson, Falköpings Mejeri
Ewa Lööw, Arla Foods
Göran Olofsson, Norrmejerier
Eva Olsson, Växa Sverige
Lars Olsson, Skånesemin
Ulf Ohlsson, Växa Sverige
Kerstin Persson, Arla Foods
Roland Pettersson, Gäsene Mejeri
Anders Rolfsson, Skånemejerier
Inger-Lise Sjöström, Arla Foods
Jan-Erik Söderholm, Växa Sverige
Jonas Carlberg, LRF Mjölk
Maja Nordström, LRF Mjölk

Mejeriutskottet

Anders Segerström, Falköpings Mejeri
Magnus Lindberg, Gefleortens Mf
Martin Pardell, Gäsene Mejeri
Anders Fredriksson, Norrmejerier
Björn Sederblad, Skånemejerier
Henri de Sauvage Nolting, Arla Foods
Jonas Carlberg, LRF Mjölk
Karin Hallgren, LRF Mjölk

Gårdsutskottet

Peter Kofoed, Arla Foods
Lena Loftäng, Arla Foods
Ann-Christine Karlsson, Gefleortens Mf
Lars-Johan Engdahl , Gäsene Mejeri
Lars Westman, Norrmejerier
Margareta Helander, Rådgivarna
Anna Forslid, Skånemejerier
Martin Olsson, Skånesemin
Dorit Greve, Växa Sverige
Börje Kindesjö, Växa Sverige
Agneta Schultzberg, Växa Sverige
Jonas Carlberg, LRF Mjölk
Hans Andersson, LRF Mjölk

Kontakt

Jonas Carlberg, Chef LRF Mjölk
Telefon: 08-787 53 92
E-post: jonas.carlberg@lrf.se