Mjölkdelegationen

Ordf: Marita Wolf*, Växa Sverige
V ordf: Lennart Nilsson*, LRF
Joakim Borgs, LRF
Gleen Andersson, Arla Foods
Jonas Carlgren*, Arla Foods
Mats Larsson, Arla Foods
Stefan Lennartsson, Falköpings Mejeri
Lotta Zetterlund, Gefleortens Mf
Kjell-Åke Karlsson*, Gäsene Mf
Ulla Bergström, Norrmejerier
Christina Dahl, Rådgivarna i Sjuhärad
Anders Olsson, Skånemejerier
Lars Olsson, Skånesemin
Lars-Inge Gunnarsson, Växa Sverige

* ingår i Mjölkdelegationens presidium

Mjölkrådet

Åke Hantoft, Arla Foods
Anders Christenson, Arla Foods
Stefan Brunander, Arla Foods
Gleen Andersson, Arla Foods
Kent Carlsson, Arla Foods
Alf Johansson, Arla Foods
Joachim Aaby-Ericsson, Arla Foods
Ewa Lööw, Arla Foods
Thomas Bäck, Arla Foods
Inger-Lise Sjöström, Arla Foods
Mats Ekström, Arla Foods
Jonas Karlsson, Falköpings Mejeri
Claes Arnesson, Falköpings mejeri
Robert Eklundh, Gefleortens Mejeriförening
Roland Pettersson, Gäsene Mejeri
Kjell Forsén, Norrmejerier
Helena Ågren, Norrmejerier
Christer Sandberg, Rådgivarna i Sjuhärad
Per Persson, Skånesemin
Anders Rolfsson, Skånemejerier
Conny Fagerström, Skånemejerier
Anders Nilsson, Skånemejerier
Gustav Kämpe, Växa Sverige
Eva Olsson, Växa Sverige
Jan-Erik Söderholm, Växa Sverige

Mejeriutskottet

Patrik Hansson, Arla Foods
Anders Segerström, Falköpings Mejeri
Magnus Lindberg, Gefleortens Mejeriförening
Claes Persson, Gäsene Mejeri (ny från 1/10-17)
Anders Fredriksson, Norrmejerier
José Antonio Lalanda, Skånemejerier
Jonas Carlberg, LRF Mjölk
Fredrik von Unge, LRF Mjölk

Gårdsutskottet

Peter Kofoed, Arla Foods
Lena Loftäng, Arla Foods
Ann-Christine Karlsson, Gefleortens Mejeriförening
Kjell-Åke Karlsson, Gäsene Mejeri
Lars Westman, Norrmejerier
Margareta Helander, Rådgivarna i Sjuhärad
Anna Forslid, Skånemejerier
Martin Olsson, Skånesemin
Dorit Greve, Växa Sverige
Börje Kindesjö, Växa Sverige
Agneta Schultzberg, Växa Sverige
Jonas Carlberg, LRF Mjölk
Hans Andersson, LRF Mjölk

Kontakt

Jonas Carlberg, Chef LRF Mjölk
Telefon: 08-787 53 92
E-post: jonas.carlberg@lrf.se