Mjölkkvalitet och Nutrition har expertkunskap om mjölkens hälsoeffekter. För att mjölken ska vara nyttig ska den hålla hög kvalitet. Det betyder att den inte ska innehålla främmande ämnen eller skadliga bakterier. Den svenska mjölkens kvalitet är av absolut världsklass tack vare långsiktigt förebyggande arbete både när det gäller djurens hälsa och behandlingen av mjölken. LRF Mjölks mjölkkvalitetsexperter bistår branschen med expertkunskap så att vi kan fortsätta hålla mjölkkvalitet i världsklass.

Det finns en mängd forskning om mjölkens hälsoeffekter. Ett exempel är att en kost rik på magra mjölkprodukter, tillsammans med mycket frukt och grönt, kan skydda mot kroniska sjukdomar som diabetes typ 2 enligt en ny rapport från Livsmedelsverket. LRF Mjölks experter på nutrition följer och sammanställer kontinuerligt den forskning som görs på mjölkens hälsoeffekter världen över så att vi alltid kan ge en uppdaterad bild av kunskapsläget.