Vi arbetar för att öka insikten om den svenska mjölkens alla mervärden hos politiker, beslutsfattare och opinionsbildare, exempelvis genom att visa på mjölkens centrala roll som motorn i landsbygdens ekonomi.

Vi är också ansvariga för branschens gemensamma kriskommunikation och bevakar löpande utvecklingen i vår omvärld för att kunna agera snabbt och proaktivt när förtroendekriser kring mjölken uppstår.