Konkurrenskraft och företagarvillkor

I olika nätverk av svenska och utländska experter, myndigheter och organisationer arbetar LRF Mjölk för att stärka konkurrenskraften för den svenska mjölken.

LRF Mjölk kraftsamlar för att möta det allvarliga läget för mjölken. Genom att ansvara för det nationella handlingsprogram som initierades i februari 2015 av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill vi förmå berörda aktörer att agera så att vi kan rädda kvar så många mjölkföretag som möjligt i Sverige.

Branschekonomi

I Mjölkrapporten som ges ut fyra gånger om året analyserar LRF Mjölk utvecklingen inom mjölkproduktion och -konsumtion samt mjölkföretaget.

Mjölken när den lämnat gården

Livsmedelslagstiftning