Här listas forskningsrapporter från LRF Mjölk (tidigare Svensk Mjölk och SMR) från 1966 och fram till idag. 

Forskningsrapporter från 1991 och framåt är via Webforum tillgängliga för landets mejeri- och husdjursföreningar. För användarkonto till Webforum, kontakta Inger Andersson, LRF Mjölk.
   

2016 2015 2014  
2013 2012 2011  
2010 2009 2008  
2007 2006 2005  
2004 2003 2002   
2001 2000 1999  
1998 1997 1996  
1995 1994 1993  
1992 1991 1990  
1989 1988 1987  
1986 1985 1984  
1983 1982 1981  
1980 1979 1978  
1977 1976 1975  
1974 1973 1972  
1971 1970 1969  
1968 1967 1966  

 

Forskningsrapporter 2016

Kylningsförlopp för tankmjölk vid åtta danska gårdar. Hur påverkas bakterietalet?
av Anders Christiansson, LRF Mjölk; Mats Gyllenswärd, Växa Sverige; Helge Kromann & Per Justesen, Seges
Nr 8008; 2016-11-21

Användning av desinficerande juvervårdsmedel före mjölkning
av Inger Andersson och Anders Christiansson (LRF Mjölk), Karin Persson Waller (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), Håkan Landin (Växa Sverige).
Nr 8007; 2016-11-21

Upp 

Forskningsrapporter 2015

Inverkan av olika faktorer som kan leda till fördröjd kylning och bakterietillväxt i gårdstankmjölk
Anders Christiansson
Nr 8006; 2015-12-20

Näringsämnen i mjölk i relation till näringsrekommendationer – beräkningar
Inger Andersson
Nr 8005; 2015-12-21

Upp 

Forskningsrapporter 2014

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – En förstudie. Kompletterande uppgifter.
av Anders Christiansson, Inger Andersson (LRF Mjölk), Mats Gyllenswärd (Växa Sverige) och Martin Sundberg (JTI-Institutet för Jordbruks- och miljöteknik)
Nr 8004; 2014-10-09

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – Förstudie.
av Martin Sundberg; JTI, Inger Andersson, Anders Christiansson och Mats Gyllensvärd; Svensk Mjölk
Nr 8003; 2014-10-09

Upp  

Forskningsrapporter 2013

Inverkan av kylningsförloppet på tillväxt av bakterier i gårdstankmjölk
av Anders Christiansson
Nr 8002; 2013-02-20

Näringsinnehåll i konsumtionsmjölk samt gräddeprodukter 
av Helena Lindmark Månsson
Nr 8001; 2013-08-20

Upp  

Forskningsrapporter 2012

Mjölkens kvalitet i besättningar med olika mjölkningssystem och av olika storlek 
av Inger Andersson
Nr 7095; 2012-11-09

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 – slutrapport. 
av Helena Lindmark Månsson
Nr 7094; 2012-05-31

Upp  

Forskningsrapporter 2011

Systemanalys disk 
av Anders Christiansson, Inger Andersson, Mats Gyllenswärd, Anna-Karin Modin Edman, Anna Widell
Nr 7092; 2011-11-10

Systemanalys celltal  
av Inger Andersson, Hans Andersson, Anders Christiansson, Markus Oskarsson, Ylva Persson, Anna Widell, Helena Lindmark Månsson
Nr 7091; 2011-10-20

Upp  

Forskningsrapporter 2010

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 – sammanfattning av analysresultat.  
av Helena Lindmark Månsson
Nr 7090; 2010-12-01

Analysmetod för gramnegativa bakterier med förinkuberat prov. Påvisande av återkontamination av gramnegativa bakterier i konsumtionsmjölk och grädde.  
av Anders Christiansson
Nr 7084; 2010-06-22

Metodvalidering – Analys av gramnegativa bakterier med inkuberat prov som alternativ till analys av Enterobacteriaceae i konsumtionsmjölk  
av Anders Christiansson
Nr 7083; 2010-06-22

Beta Star – Snabbmetod för kontroll av betalaktamantibiotika i mjölk – Analysmetodbeskrivning 
av Inger Andersson
Nr 7081; 2010-06-22

Homogenisering av mjölk 
av Annika Smedman, Helena Lindmark Månsson
Nr 7085; 2010-05-07

Vitamin D – faktasammanställning 
av Annika Smedman
Nr 7086; 2010-04-19

Näringsvärden i Svenskt Smör 
av Maja Nordström, Helena Lindmark Månsson, Annika Smedman
Nr 7088; 2010-03-08 Redigerad 2011-12-05

Årsrapport 2009 Svensk Mjölk Forskning 
av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7087; 2010-03-05

Upp  

Forskningsrapporter 2009

Klorfria diskmedel för gårdsdisk JTI-rapport 389 
pdf 428 kB av Martin Sundberg, Cecilia Lindahl, Anders Christiansson, Carol Birgersson, Lotten Wahlund
Nr 7089; 2009-12-30

Mikrobiologiska provtagningsplaner och kriterier - vägledning och rekommendationer för tillämpning 
pdf 614 kB av Anders Christiansson
Nr 7082; 2009-06-16

Årsrapport 2008 Svensk Mjölk Forskning 
pdf 1 MB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7080; 2009-02-27

Upp  

Forskningsrapporter 2008

Hur stor roll spelar stallhygienen för förekomst av klostridiesporer i mjölk? En simuleringsstudie  
pdf 346 kB av Anders Christiansson
Nr 7078; 2008-12-23

Näringsmässig jämförelse av sojadryck,risdryck, havredryck och mjölk 
pdf 324 kB av Helena Lindmark Månssson, Annette Säfholm
Nr 7079; 2008-12-18

Analys av gramnegativa bakterier med inkuberat prov som alternativ till direktanalys av Enterobacteriaceae i k-mjölk 
pdf 120 kB av Anders Christiansson
Nr 7075; 2008-12-17

Förekomst av psykrotrofa Bacillus cereus i konsumtionsmjölk - en kvalitativ riskvärdering 
pdf 135 kB av Anders Christiansson
Nr 7076; 2008-12-05

Utvärdering av nya metoder för avskiljande kontroll av antibiotika 
pdf 422 kB av Inger Andersson
Nr 7074; 2008-07-02

Soja från uthållig odling till svenska mjölkkor 
pdf 510 kB av Bengt Everitt, Christel Cederberg, Margareta Emanuelson, Finn Bitsch
Nr 7073; 2008-03-17

Kostnader för att motverka försämrad ostkvalitet till följd av klostridiesporer - en systemanalys 
pdf 1 MB av Inger Andersson, Anders Christiansson, Carolina Nilsson & Martin Sundberg
Nr 7071; 2008-03-15

Årsrapport 2007 Svensk Mjölk Forskning 
pdf 1 MB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7072; 2008-03-03

Upp  

Forskningsrapporter 2007

Utveckling och standardisering av metodik för analys av klostridiesporer i träck 
pdf 524 kB av Anders Christiansson, Inger Andersson, Jessica Flodin & Lena Tryggvason
Nr 7070; 2007-10-30

Årsrapport 2006 Svensk Mjölk Forskning 
pdf 2 MB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7069; 2007-03-01

Automatisk mjölkning och mjölkens kvalitet 
pdf 721 kB av Bengt Everitt, Inger Andersson, Torkel Ekman, Mats Gyllenswärd
Nr 7068; 2007-01-19

Upp  

Forskningsrapporter 2006

Vallfodrets inverkan på mjölkens sammansättning och teknologiska kvalitet 
pdf 806 kB av Helena Lindmark Månsson, Erik Svensson, Christian Swensson
Nr 7066; 2006-08-18

Näringsvärden i svensk hårdost med 5% fetthalt 
pdf 62 kB av Helena Lindmark Månsson, Cecilia Månsson
Nr 7065; 2006-08-10

Näringskomponenter i svensk hårdost med 5% fetthalt 
pdf 195 kB av Helena Lindmark Månsson och Cecilia Månsson
Nr 7063; 2006-08-08

Näringsvärden i svensk hårdost med 5% fetthalt. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av näringsvärden för svensk hårdost med 5% fetthalt 
pdf 1 MB av Helena Lindmark Månsson, Cecilia Månsson
Nr 7064; 2006-08-08

Mjölk till måltiderna - påverkar kalcium i kosten järnabsorption och järnstatus? 
pdf 153 kB av Workshop 2005-12-07 arrangerad av Svensk Mjölk
Nr 7060; 2006-06-07

Slutrapport för projekt "Snabbtest för att värdera grönmassans ensilerbarhet" 
pdf 673 kB av Helena Hedqvist, Margareta Emanuelson, Thomas Pauly, Rolf Spörndly
Nr 7067; 2006-05-19

Resultat av ringanalys av klostridiesporer i träck 
pdf 98 kB av Anders Christiansson, Inger Andersson
Nr 7062; 2006-04-27

Närodlat foder till mjölkkor - en kunskapsuppdatering 
pdf 545 kB av Margareta Emanuelson, Christel Cederberg Jan Bertilsson, Håkan Rietz
Nr 7059; 2006-04-10

Åtgärder för att minimera förekomsten av klostridiesporer i mjölk 
pdf 81 kB av Inger Andersson, Anders Christiansson, Margareta Emanuelson, Bengt Everitt
Nr 7061; 2006-03-06

Optimal intensitet i mjölkproduktionen - gasa eller bromsa? 
pdf 982 kB av Christian Swensson
Nr 7058; 2006-02-21

Årsrapport 2005 Svensk Mjölk Forskning 
pdf 246 kB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7057; 2006-02-21

Proteinfodermedel i ekologisk mjölkproduktion 
pdf 124 kB av Christian Swensson
Nr 7056; 2006-02-08

Upp  

Forskningsrapporter 2005

Uppföljning av Greppa rådgivning på mjölkgårdar "Greppa rådgivningen sänker mjölkens ureahalt?" 
pdf 241 kB av Christian Swensson, Pernilla Folkesson
Nr 7055; 2005-11-22

Genetiskt modifierade organismer i livsmedelsproduktionen - en sammanställning av kunskapsläget 
pdf 86 kB av Birgitta Svensson
Nr 7053; 2005-08-16

Kan råproteinhalten i mjölkkofoderstater användas som en parameter i modellberäkningar av ammoniakavgång från kostallar? 
pdf 1 MB av Christian Swensson
Nr 7054; 2005-04-21

Naturliga vitaminer. Vad händer i ekologisk mjölkproduktion när dispensen för användning av syntetiska vitaminer försvinner?
pdf 295 kB av Workshop anordnad av Svensk Mjölk,SLU och Jordbruksverket, Uppsala 2004-05-13
Nr 7052; 2005-03-15

Nordiskt nätverk för forskning om homeopati. Rapport från ett projekt, 2001-2003 
pdf 353 kB av Torkel Ekman
Nr 7051; 2005-03-12

Årsrapport 2004 Svensk Mjölk Forskning 
pdf 186 kB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7046; 2005-02-21

Kartläggning av forskning och försöksverksamhet inom området mjölk och mjölkproduktion i Sverige 2004 
pdf 732 kB av Bengt Everitt
Nr 7049; 2005-02-18

Vallen och miljön 
pdf 327 kB av Christel Cederberg, Christian Swensson
Nr 7048; 2005-02-15

Samband mellan analyser i grönmassa och i ensilage 
pdf 99 kB av Jan Bertilsson
Nr 7047; 2005-01-01

Upp  

Forskningsrapporter 2004

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2001  
pdf 1 MB av Helena Lindmark Månsson
Nr 7038; 2004-12-20

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården 
pdf 1 MB av Christel Cederberg
Nr 7043; 2004-12-15

Måltider och dryck, särskilt mjölk, hos högstadieelever med uppdelning på kön, morgon- och kvällsmänniskor 
pdf 776 kB av Gerhard Nordlund, Maria Lennernäs, Hans Norberg
Nr 7041; 2004-12-07

Bete i ekologisk mjölkproduktion - en intervjuundersökning sommaren 2004 
pdf 297 kB av Katarina Häll-Larsson, Christian Swensson
Nr 7042; 2004-11-15

Bra ensilage - lätt eller svårt. En enkät till husdjursföreningarnas rådgivare 
pdf 332 kB av Katarina Steen, Carin Bergström
Nr 7044; 2004-10-20

Metodutveckling av Piepertest - snabbtest för att avgöra grönmassans ensilerbarhet och hur tillsatser påverkar ensileringsprocessen 
pdf 624 kB av Margareta Emanuelson
Nr 7045; 2004-10-01

Utvärdering av fodervärderingssystem. NorFor Rapport Nr 1 
pdf 588 kB av Projektgruppen, NorFor
Nr 7040; 2004-10-01

Faroanalys för mjölkråvaran på gården 
pdf 211 kB av Anders Christiansson Carol Birgersson Birgitta Svensson, Erik Svensson
Nr 7039; 2004-08-12 

Vallen från odling till mjölkråvara - forskningsinsatser och forskningsbehov 
pdf 466 kB av Bengt Everitt
Nr 7037; 2004-06-01

Pastöriseringsöverlevande bakterier i leverantörsmjölk 
pdf 1 MB av Birgitta Svensson, Kerstin Ekelund, Anders Christiansson
Nr 7035; 2004-04-26

Förekomst av pastöriserings- överlevande bakterier i leverantörmjölk - en fältstudie 
pdf 435 kB av Anders Christiansson, Birgitta Svensson Kerstin Ekelund, Mats Gyllensvärd, Inger Andersson
Nr 7031; 2004-04-25

100 % ekofoder - vilka konsekvenser innebär det för utfodring, miljö och näringspolitik 
pdf 218 kB av Christian Swensson
Nr 7033; 2004-03-10

Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk 
pdf 579 kB av Erica Lindberg, Anders H Gustafsson Inger Andersson, Anne Lundén, Jacob Holm Nielsen Bengt Everitt, Jan Bertilsson
Nr 7028; 2004-02-23

Fältmässig undersökning av gårdar med höga respektive normala halter av fria fettsyror i mjölken 
pdf 271 kB av Inger Andersson, Mats Gyllenswärd
Nr 7027; 2004-02-20

Årsrapport 2003  
pdf 221 kB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7032; 2004-02-18

Miljöindikatorer - en handbok för mejeriindustrin 
pdf 335 kB av Christel Cederberg, Katarina Lorentzon, SIK
Nr 7034; 2004-01-01

Life Cycle Inventory of 23 dairy farms in South Western Sweden, SIK-rapport 728 2004 
pdf 441 kB av Christel Cederberg, Anna Flysjö
Nr 7050; 2004

Upp  

Forskningsrapporter 2003

Värdering av ny analysmetod för bakterier genom mätning av elektrokemiluminiscens 
pdf 247 kB av Anders Christiansson
Nr 7029; 2003-12-30

Betydelsen av pastöriseringsöverlevande bakterier för kvaliteten hos ost. En litteraturstudie 
pdf 86 kB av Anders Christiansson
Nr 7030; 2003-12-08

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2001. Sammanfattning av analysresultat. 
pdf 51 kB av Helena Lindmark Månsson
Nr 7025; 2003-10-20

Bevakning av mjölkråvaran, som råvara för tillverkning av ost, med avseende på främmande ämnen och skadliga bakterier. Rapport till Ostfrämjandets styrelse 2003 
pdf 72 kB av Carol Birgersson, Erik Svensson, Anders Christiansson, Birgitta Svensson
Nr 7023; 2003-10-20

Filtrering av mjölk för analys av Bacillus cereussporer och Clostridium tyrobutyricum-sporer 
pdf 1 MB av Kerstin Ekelund, Hiroshi Ogura, Irena Ollermark, Amanda Monthán Anders Christiansson Birgitta Svensson
Nr 7024; 2003-10-06

Mjölkens kvalitet från besättningar med AMS. Sammanställning Nr 2, september 2003 
pdf 106 kB av Bengt Everitt, Torkel Ekman, Mats Gyllensvärd, Inger Andersson
Nr 7021; 2003-09-19

Möjligheter till utveckling och förbättring av AAT/PBV-systemet för ökat kväveutnyttjande i mjölkproduktionen 
pdf 989 kB av Marie Liljeholm, Anders H Gustafsson och Jan Bertilsson
Nr 7020; 2003-09-18

Automatiserad mjölkning. Vad vet vi och vad behöver vi veta om automatiserad mjölkning? 
pdf 1 MB av Svensk Mjölks/Dansk Kvaegs konferens Lund 3-4 juni 2003
Nr 7019; 2003-09-15

Kvalitetssäkring av ensileringsmedel. Aktuella system i Europa 
pdf 123 kB av Maria Mehlqvist, Bengt Everitt, Erik Svensson
Nr 7022; 2003-09-11

Ekonomiska effekter av utfodringsåtgärder för ökad kväveeffektivitet på mjölkgårdar 
pdf 127 kB av Christian Swensson
Nr 7018; 2003-08-22

Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande 
pdf 350 kB av Rapport från ett vetenskapligt möte 13 feb 2002. Arr: Svensk, Mjölk Forskning
Nr 7016; 2003-08-07

Närproducerat foder - Möjligheter för och konsekvenser av en ökad användning av närproducerat foder till mjölkkor 
pdf 2 MB av Jan Bertilsson, Christel Cederberg, Margareta Emanuelson, Lars Jonasson, Håkan Rosenqvist, Marie Salomonsson, Christian Swensson
Nr 7017; 2003-06-30

Milk fat and Health - revisited. Rapport från ett vetenskapligt möte om mjölk- fett, blodfett och hälsa 21-22 jan 2003 
pdf 385 kB av Arrangerat av Svensk Mjölk i samarbete med Svenska Smör
Nr 7013; 2003-05-21

Biofilmer - bildning, orsaker och konsekvenser för mejeri- och livsmedelsindustri 
pdf 214 kB av Anders Christiansson
Nr 7008; 2003-04-04

Metoder för påvisande av gramnegativa återkontaminations- bakterier vid produktion av k-mjölk 
pdf 626 kB av Anders Christiansson Kerstin Ekelund Hiroshi Ogura, Birgitta Svensson
Nr 7007; 2003-04-03

Mjölkens roll i småbarnskosten 
pdf 1 MB av Vetenskapligt möte på Hasseludden den 8-9 oktober 2001
Nr 7005; 2003-03-28

Mjölkens behandling på gård, under transport och i mejeri med avseende på faktorer som påverkar mjölkfettets kvalitet - Del 1. Gårdstank till mjölkbil, Del 2. Allmänt om pumpar och flöden 
pdf 329 kB av Erik Svensson
Nr 7015; 2003-03-28

Analysmetoder för mätning av mjölkfettets kvalitet - en sammanställning av genomförda försök 
pdf 847 kB av Erik Svensson
Nr 7014; 2003-03-27

Vitamin A - intag och betydelse för folkhälsa och benhälsa 
pdf 333 kB av Rapport från ett vetenskapligt möte den 8 oktober 2002, Livsmedelsverket i samarbete med Svensk Mjölk
Nr 7011; 2003-03-06

Årsrapport 2002  
pdf 232 kB av Svensk Mjölk Forskning
Nr 7010; 2003-02-21

Upp  

Forskningsrapporter 2002 

Kan mjölkens sammansättning och egenskaper påverkas av mjölkningsrutinen? En litteraturstudie  
Av Kerstin Svennersten Sjaunja
Nr 7036; 2002-12-20

Sleep as restitution - relation to metabolism, stress, nutrition and overall health. August 18-21 2002.
Av Svenska Läkarsällskapet. Berzelius symposium 60
Nr 7012; 2002-08

Högre pumpningshastighet vid intransport - uppföljningsförsök 2002  
Av Erik Svensson
Nr 7009; 2002-12-30

Avtorkningsrutiner i mjölkstallet: Hur minimeras risken för kvalitetsfel i mejeriprodukter orsakade av klostridie- och Bacillus cereus-sporer i leverantörsmjölk? Slutrapport till SLF för projektnr: 0030009  
Av Madeleine Magnusson, Anders Christiansson, Birgitta Svensson, Christina Kolstrup
Nr 7006; 2002-06-30

AAT/PBV-systemet i Norden - skillnader, utvecklingsvägar och möjlighet till förbättrad kväveeffektivitet  
Av Marie Salomonsson, Anders H Gustafsson, Jan Bertilsson, Martin Melin, Margareta Emanuelson
Nr 7004; 2002-04-19

Nationella tankmjölksinventeringar avseende BVD 1993 - 2001 - en sammanfattning  
Av Ann Lindberg
Nr 7003; 2002-04-17

Näringsvärden i svensk hårdost  
Av Erik Svensson, Helena Lindmark Månsson
Nr 7002; 2002-01-17

Högre pumpningshastighet vid intransport - inverkan på mjölkfettet  
Av Erik Svensson, Inger Andersson
Nr 7001; 2002-01-23

Fria fettsyror i leverantörmjölk - en kartläggningsstudie  
Av Inger Andersson
Nr 7000; 2002-02-15

Årsrapport Forskning 2001  
Av Svensk Mjölk Forskning
Nr 6999; 2002-02-20

Upp  

Forskningsrapporter 2001  

Näringsvärden i svensk hårdost. Beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av nya näringsvärden för svensk hårdost  
Av Erik Svensson, Helena Lindmark Månsson
Nr 7026; 2001-12-04

Jod i mjölk  
Av Erik Svensson, H Lindmark Månsson
Nr 6004; 2001-12-20

Spridningsvägar för Bacillus cereus i mejeriet. Nya analyshjälpmedel och råd för att hitta kontaminationskällor. Resultat från NordFood-projektet Mejerihygien  
Av Birgitta Svensson, Kerstin Ekelund, Hiroshi Ogura, Anders Christiansson
Nr 6003; 2001-11-22

Bacillus cereus-sporer i silomjölk: Variation från dag till dag  
Av Birgitta Svensson, Kerstin Ekelund, Hiroshi Ogura, Anders Christiansson
Nr 6002; 2001-11-21

Analysis of bovine caseins by RP-HPLC, FT-IR and Kjeldahl  
Av Charlotta Larsson
Nr 6000; 2001-01

Högre kväveeffektivitet i mjölkproduktionen genom ändrad utfodring - vad är möjligt att uppnå!  
Av Anders H Gustafsson
Nr 4999; 2001-08-30

Ökad effektivitet vad gäller fosfor i mjölkproduktionen!  
Av Anders H Gustafsson
Nr 4998; 2001-08-30

Avskiljande kontroll av syrningshämmande ämnen i mjölk  
Av Åse Sternesjö, Lotta Wall, Göran Johnsson
Nr 4997; 2001-09-12

Avdödning av Bacillus cereus-sporer i suspension och på ytor. Effekt av olika diskmedel, diskparametrar och desinfektionsmedel  
Av Anders Christiansson
Nr 4996; 2001-05-08

Pastöriseringsöverlevande bakterier - En litteraturstudie  
Av Birgitta Svensson
Nr 4995; 2001-04-24

Förvaringstidens betydelse vid analys av leverantörmjölk  
Av Inger Andersson, Göran Johnsson, Tomas Rydstedt
Nr 4991; 2001-03-05

Mätosäkerhet i mjölkanalysverksamheten. Uppskattning av analysosäkerheten vid analys av fetthalt, proteinhalt, celltal och fryspunkt i mjölkråvara  
Av Inger Andersson
Nr 4990; 2001-02-01

Utredning om vikande fett- och proteinhalter i mjölkråvaran  
Av H-E Pettersson, Bengt Everitt, H Lindmark Månsson, M Emanuelsson, K Johansson, J-Å Eriksson, G Johnsson, U Nyblom, N Henning
Nr 4989; 2001-01-06

Upp  

Forskningsrapporter 2000   

Sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet MONICA  
Av Per Tidehag, Umeå universitet, Göran Hallmans, University of California
Nr 6006; 2000-11-30

Sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet Effekt av kalcium på järnabsorption - Adaption på en molekylär och cellulär nivå  
Av Per Tidehag, Umeå universitet, Bo Lönnerdal, University of California
Nr 6005; 2000-11-30

Konsekvenser av att förändra andelen konventionellt foder i en ekologisk foderstat. Utredning maj 2001  
Av Jan Bertilsson, M Emanuelson, Gun Olsson
Nr 6001; 2000-12-01

Effekt av mjölk som komponent i blandade måltider på blodglucos- och insulinsvar hos friska försökspersoner  
Av Helena Elmståhl, Inger Björck, Lunds universitet
Nr 4993; 2000-09-28

Evaluation of the Protective Effects of Dairy Products on Colon Cancer Development  
Av Joseph Rafter, Björn Glinghammar, Karolinska Institutet
Nr 4992; 2000-01-01

RAPD-PCR för storskalig typning av Bacillus cereus; En metod att skilja olika stammar åt med genetiska fingeravtryck  
Av Birgitta Svensson, Kerstin Ekelund, A Christiansson, Bodil Andersson, Jörgen Nilsson
Nr 4988; 2000-12-15

Temadag om mjölkens sammansättning och dess betydelse
Av H-E Pettersson, Helena Lindmark-Månsson
Nr 4987; 2000-08

Näringskomponenter i ost  
Av Erik Svensson, Helena Lindmark-Månsson
Nr 4986; 2000-08-31

Mjölkkor på bete i stora mjölkkobesättningar och i besättningar som tillämpar ny teknik  
Av Maria Åkerlind, M Emanuelsson, Bengt Everitt
Nr 4985; 2000-02-29

Mykotoxinbildning i ost  
Av A Christiansson
Nr 4984; 2000-06-13

Riskbedömning vid provsmakning av obehandlad mjölk  
Av Anders Christiansson
Nr 4983; 2000-04-14

Bacillus cereus-sporer i silomjölk: Fördelning av mesofila och psykrotrofa stammar samt undersökning av "husflora" med RAPD-PCR  
Av B Svensson, K Ekelund, H Ogura, A Christiansson
Nr 4981; 2000-01-10

Utvärdering av BactoScan FC för analys av leverantörmjölkens bakteriologiska kvalitet  
Av Inger Andersson, Margareta Persson
Nr 4980; 2000-02-09

Utvärdering av ozon som möjligt disk- och desinfektionsmedel för mjölkningsanläggningar  
Av Anders Christiansson, Hiroshi Ogura, Bertil Ahlqvist, Lars Nielsen
Nr 4979; 2000-01-07

Upp  

Forskningsrapporter 1999 

Karaktärisering av glykemiskt index och insulin index för mjölkprodukter  Av Elin Östman, GI- gruppen, Lunds universitet
Nr 4994; 1999-06-21

Rengöringsrutiner för förpackningsmaskiner  
Av Åsa Eneroth, B Svensson
Nr 4982; 1999-11-09

Liggbås med djupa ströbäddar. Åtgärder för att minska risken för Bacillus cereus-sporer i mjölken. (Alnarp, Rapport 120)
Av Christina Kolstrup, Madeleine Magnusson, Anders Christiansson, Birgitta Svensson
Nr 4978; 1999-06

Nivåbestämning av Bacillus cereus-sporer i leverantörmjölk; Hur påverkas tillväxten av B. cereus om leverantörmjölken utspäds med sterilt vatten 2 respektive 4 gånger?  
Av Kerstin Ekelund, Anders Christiansson
Nr 4977; 1999-12-09

Näringskomponenter i mjölk, filmjölk, yoghurt samt grädde och syrad grädde  
Av Helena Lindmark Månsson
Nr 4976; 1999-11-01

Näringskomponenter i filmjölk och yoghurt  
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4975; 1999-11-01

Resultat av analys av näringskomponenter i filmjölk och yoghurt  
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4974; 1999-11-01

Faktorer som inverkar på mjölkfettets sammansättning och kvalitet  
Av Eva Spörndly, Anne Lundén, Kerstin Svennersten, Erling Burstedt
Nr 4973; 1999-10

Temadag om Bacillus cereus i Stockholm den 19 maj 1999. En sammanfattning
Av Anders Christiansson
Nr 4972; 1999-09

Validering av Fluorophos® BetaScreen™4p-snabbmetod för bestämning av ß-laktamantibiotika i mjölk
Av Åse Sternesjö
Nr 4969; 1999-01

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 1996  
Av Helena Lindmark Månsson
Nr 4968; 1999-02-26

Faktorer som påverkar mjölkfettets fysikalisk-kemiska stabilitet. Litteratursammanställning  
Av Lena Nyberg
Nr 4966; 1999-11

Upp  

Forskningsrapporter 1998  

Mejerihygien. Bakteriers spridningsvägar från silomjölk till konsumtionsfärdig produkt och tänkbara preventiva åtgärder. Slutrapport  
Av Göran Molin, Åsa Eneroth, Anders Christiansson
Nr 4970; 1998-03-26

Bacillus cereus och andra Bacillus som toxinbildare - en uppdatering  
Av Anders Christiansson
Nr 4967; 1998-12-18

Näringsvärden i mjölk- och gräddprodukter  
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4964; 1998-10-19

Rapport från IDFs Analytical Week den 20-24 April 1988 i Haag, Nederländerna  
Av Anders Christiansson
Nr 4961; 1998-06-24 

Bacillus cereus-sporer i leverantörmjölk. Spridningsvägar och preventiva åtgärder  
Av Anders Christiansson
Nr 4960; 1998-03-25

Samband mellan mjöklens cellhalt, vassleproteiner och processegenskaper samt parametrarnas på verkan av extra zinktillskott i fodret  
Av Helena Lindmark-Månsson, Gunilla Johansson, Gun Aldén, Ulla Svensson
Nr 4954; 1998-10-15

Mjölkråvaran  
Av Inger Andersson, Ylva Ardö, Anders Christiansson, Göran Johnsson, Helena Lindmark, Månsson, Lena Nyberg, Hans-Erik Pettersson, Ulla Svensson
Nr 4953; 1998-03-17

Upp  

Forskningsrapporter 1997  

Förekomst av Bacillus cereussporer i leverantörmjölk under stallperioden. (JBT Rapport 114)
Av Anders Christiansson, Madeleine Magnusson, Jörgen Nilsson, Kerstin Ekelund, Olimpia Samuelsson
Nr 4963; 1997-12

Mjölkfettetes stabilitet Analys av markör - Fosfolipider -Antioxidanter  
Av Inger Andersson, Helena Lindmark Månsson, Lena Nyberg, Hans-Erik Pettersson
Nr 4962; 1997-09-30

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 1996. Delrapport 2
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4959; 1997-11-04

Rapport från World Congress of Food Hygiene 24-29 augusti 1997 i Haag, Nederländerna  
Av Anders Christiansson
Nr 4957; 1997-10-29

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 1996; Delrapport 1  
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4955; 1997-11-04

Upp  

Forskningsrapporter 1996     

Analys av polyklorerade bifenyler i mjölk från olika gårdar  
Av Ulla Svensson
Nr 4952; 1996-07-02

Analys av polyklorerade bifenyler, klorerade pesticider och tungmetaller i svensk mjölk 1994  
Av Ulla Svensson
Nr 4951; 1996-07-02

Melatonin  
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4950; 1996-03-24

Upp  

Forskningsrapporter 1995   

Föredrag presenterade vid Seminarium om Lukt och Smak i Samlingsmjölk samt Sensorisk analys av mjölkråvaran
Av Föredrag vid seminarium
Nr 4949; 1995-01-26

Utveckling av ny, snabbare metodik för analys av klostridiesporer i leverantörmjölk  
Av Anders Christiansson, Hiroshi Ogura, Kerstin Ekelund, Margareta Persson, Mia von Below
Nr 4948; 1995-07-06

IDFs mikrobiologiska vecka 1995  
Av Anders Christiansson
Nr 4947; 1995-07-05

Några intryck från ett hygienseminarium under IDFs hygieniska vecka  
Av Anders Christiansson
Nr 4946; 1995-07-05

Utveckling av ny, snabbare, analysmetod för Bacillus cereus-sporer i leverantörmjölk  
Av Anders Christiansson, Kerstin Ekelund, Irena Ollermark, Inger Andersson
Nr 4945; 1995-07-04

Utvärdering av MilkoScan 4000 för analys av urea och citronsyra samt för fryspunktsscreening  
Av Inger Andersson, Anders Broe Bendtsen, Tomas Rydstedt, Lars-Ove Sjaunja
Nr 4944; 1995-06-01

Utvärdering av System 4000 för analys av fetthalt, proteinhalt, laktoshalt och celltal samt för användning i praktisk rutin på ett svenskt mjölkbedömningslaboratorium  
Av Inger Andersson, Anders Broe Bendtsen, Tomas Rydstedt, Lars-Ove Sjaunja

Nr 4943; 1995-06-01

Upp  

Forskningsrapporter 1994     

Naturligt förekommande antimikrobiella komponenter i mjölk  
Av Helena Lindmark-Månsson
Nr 4942; 1994-10-14

Betalningssystem för sporer. Hur användbara och tillförlitliga är sporanalyserna?  
Av Inger Andersson, Anders Christiansson
Nr 4941; 1994-12-29

Lukt och smak i obehandlad samlingsmjölk  
Av Harriet Alnås, Panova Partner AB, Britt-Marie Bergwik, SMR Lab
Nr 4940; 1994-09-14

Temadag om mjölkfettets stabilitet
Av Lena Nyberg, Hans-Erik Pettersson
Nr 4937; 1994-04-20

Rapport från IDFs mikrobiologiska vecka i Bryssel 8-10 mars 1994
Av Anders Christiansson
Nr 4931; 1994-06-16

Bakteriologiska problem i samband med drift av värmeväxlare och annan utrustning  
Av Anders Christiansson, Jörgen Nilsson
Nr 4930; 1994-06-15

Grevè-projektet - En sammanfattning ur mikrobiologisk synvinkel.  
Av Anders Christiansson, Lena Nyberg, Sten Alfredsson,
Nr 4929; 1994-06-14

Användande av laktobaciller som tillsatskulturer för att motverka smörsyrajäsning i grevé-ost.; Ystningsförsök och studier av oönskade bieffekter orsakade av laktobacillerna.  
Av Anders Christiansson, Hiroshi Ogura, Sten Alfredsson
Nr 4928; 1994-06-14

Mognadsförlopp i mager ost, jämförelser mellan H45+, H30+, D30+ och D20+
Av Ylva Ardö
Nr 4925; 1994-05-15

Projekt för modifiering av mjölkfett. Slutrapport
Av Lena Nyberg
Nr 4920; 1994-01-26

Upp  

Forskningsrapporter 1993   

Fettindex- en infraröd analysmetod att identifiera avvikande fettsyrasammansättning i mjölk  
Av Lars-Ove Sjaunja
Nr 4956; 1993-10

Indigenous antimicrobial agents of milk - recent developments
Av H. Lindmark-Månsson, Ulla Svensson
Nr 4924; 1993-09

Rapport från IDFs hygienvecka 11-14 maj 1993
Av A Christiansson
Nr 4923; 1993-10

Rapport från ett spormöte i England
Av Anders Christiansson
Nr 4922; 1993-11

Rapport från IDFs mikrobiologiska vecka i Reading 29 mars-2 april 1993
Av A Christiansson
Nr 4921; 1993-11

Bacillus cereus; förebyggande åtgärder på gård och mejeri (Ersätter tidigare rapport med reg nr 4874)  
Av I Andersson, Y Andréasson, B-M Bergwik, A Christiansson, J Nilsson
Nr 4906; 1993-06

Temadag om Bacillus cereus Lund den 27 april 1993. En sammanfattning
Av Anders Christiansson, Hans-Erik Pettersson
Nr 4905; 1993-04

Upp  

Forskningsrapporter 1992   

Nya näringsvärdesdata för svensk mjölk
Av Martin Riebe
Nr 4965; 1992-10-01

Användande av laktobaciller som tillsatskulturer för att motverka smörsyrajäsning i Grevé-ost. II: Ystningsförsök och studier av oönskade bieffekter orsakade av laktobacillerna
Av A Christiansson, Hiroshi Ogura, Sten Alfredsson
Nr 4911; 1992

Seminar on Cheese Ripening 7-9 April 1992 Lund - Sweden. Abstracts
Av FIL-IDF, S.M.R (Ylva Ardö)
Nr 4904; 1992-04

Samband mellan sporhalt i ystmjölk, bestämd med olika metoder, och kvaliteten hos Grevé-ost. Del 2. En fördjupad studie av ostar vid KvB-ålder  Av Anders Christiansson, Kerstin Ekelund, Ingrid Rydén, Ulla Andersson, Sten Alfredsson, Ulla Westerberg
Nr 4891; 1992-10-20

Samband mellan sporhalt i ystmjölk, bestämd med olika metoder, och kvaliteten hos Grevé-ost. Del 1. En orienterande studie vid runmärkesålder för ostar från fyra mejerier  
Av Anders Christiansson, Sten Alfredsson, Ulla Westerberg
Nr 4890; 1992-09-09

Utvärdering av ett ELISA-kit för konfirmering av Clostridium tyrobutyricum i MPN(rör)-system med hjälp av antikroppar mot vegetativa celler. (Norge-samarbete)
Av Anders Christiansson, Irena Ollermark, Margrethe Bergman
Nr 4889; 1992-08-10

Projekt sporer i mjölk - En lägesrapport
Av Inger Andersson, Anders Christiansson, Bengt Everitt, Göran Johnsson, Urban Johnson
Nr 4888; 1992-09-16

Fermentativt utnyttjande av vassle. En litteraturgenomgång
Av Jörgen Nilsson
Nr 4887; 1992-04-29

Användning av MPN-metodikför klassning av sporhalter i leverantörmjölk  Av Inger Andersson, Anders Christiansson
Nr 4884; 1992-05-21

Två metoder för bestämning av Bacillus cereus-sporer i leverantörmjölk
Av Anders Christiansson, Inger Andersson, Kerstin Ekelund, Lena Jönsson, Ebba Månsson
Nr 4883; 1992-05-05

Upp  

Forskningsrapporter 1991   

Utprövning av Bactoscan 8000 til bestemmelse av totalantall bakterier i leverantörmjölk  
Av Ett FoU-samarbete mellan SMR och Norske Meierier
Nr 4939; 1991-11

Gram-negativa bakterier som hygienindikator vid mjölkpulverframställning
Av Ulla Svensson, B-M Bergwik, Monica Cederwall, Birgitta Sjögren, Lennart Sved
Nr 4886; 1991-09-03

Bacillus cereus - förebyggande åtgärder på gård och mejeri
Av Yvonne Andréasson, Britt-Marie Bergwik, Anders Christiansson
Nr 4874; 1991-06-12

Bacillus cereus i mjölk och grädde. Bekämpning genom dubbel värmebehandling  
Av Yvonne Andréasson, Britt-Marie Bergwik, Anders Christiansson
Nr 4873; 1991-02-21

Dubbel värmebehandling av varmhållen grädde i syfte att minimera tillväxten av Bacillus cereus  
Av Yvonne Andréasson, Britt-Marie Bergwik, Anders Christiansson
Nr 4872; 1991-01-28

Analys av leverantörmjölk genom konduktansmätning i ett malthusinstrument
Av Inger Andersson, Ulla Svensson, Ingrid Rydén, Ebba Månsson
Nr 4870; 1991-12-03

Isolering av fosfolipider ur mjölkbiprodukter
Av Annika Larsson (Ex.arbete. LTH)
Nr 4869; 1991

Upp  

Forskningsrapporter 1990   

Studieresa i Kanada och USA Reserapport 13-27 oktober 1990
Av Helena Lindmark-Månsson, Lena Nyberg
Nr 4885; 1990-10-27

Upp  

Forskningsrapporter 1989   

Betydelsen av mjölkens protein- och fettinnehåll för dess teknologiska egenskaper och produkternas kvalite
SMR FoU
1989    Nr 4971

Bacteriophages of the propionic acid bacteria in the production of Grevé cheese IAESTE
Mirjana Kovacic
1989     Nr 4848

Upp  

Forskningsrapporter 1988   

Rapport (Olika försök på Forskn och Analyssekt). Handled. Anders Christiansson
Mats Hansson
1988     Nr 4846

Isolering av bacteriociner och karakterisering av ytegenskaper hos olika Lactobacillus stammar
Mats Anderson
1988     Nr 4845

Upp  

Forskningsrapporter 1987 

Laboratoriemässig prövning av ny cellhaltsfossomatic 360
Inger Andersson
1987     Nr 4927

Halten näringskomponenter i k-mjölkprodukter
Hans Överström
1987     Nr 4835

Kromatografi av proteiner och peptider som mått på ostmognad. Litteraturgenomgång
Ylva Ardö
1987     Nr 4831

Undersökning av ostfilmer
L Nyberg, U Andersson, H Burling
1987     Nr 4830

Bakteriofagförekomst i samband med långfilstillverkning  endast SMR
Ulla Svensson
1987     Nr 4828

Teknisk prövning på ett mejeri av dubbel värmebehandling kombinerat med mellanförvaring vid förhöjd lagringstemperatur, för att minska tillväxt av Bacillus cereus  i k-mjölk
Christiansson, N Mattsson, F Törngren, I Persson, M Knutsson, I Borgström
1987     Nr 4824

Tillväxt av Bacillus cereus i k-kjölkförvarad vid 6,7,8 och 9°C.
Christiansson, N Mattsson, U Svensson, I Borgström
1987     Nr 4821

Upp  

Forskningsrapporter 1986

Reducering av Bacillus cereus i k-mjölk genom dubbel värmebehandling kombinerad med mellanförvaring vid förhöjd lagringstemperatur
Anders Christiansson
1986     Nr 4823

Laktobaciller
Helena Lindmark Månsson
1986     Nr 4820

Bestämning av halten diacetyl i kulturdestillat polarografiskt - spektofotometriskt
Gun Aldén
1986     Nr 4817

Genomföra ett kvalitetsredovisningssystem för k-mjölk. Slutrapport Arbetsläroverket 1986 
Nils-Göran Lööf
1986     Nr 4816

Analys av Bacillus cereus. Utvärdering av alternativa konfirmeringsmetoder, samt prövning av en membranfiltreringsmetod för bestämning av Bacillus cereus i leverantörmjölk svensk sammanfattnin
Anders Christiansson
1986     Nr 4815

Detection of Bacillus cereus Optimization of raw milk for counting spores of B. cereus. IAESTE-rapport
Brigitte Gredt
1986     Nr 4815

Tillsats av kalciumlaktat till ystmjölk
Lena Nyberg
1986     Nr 4814

Försök att påverka halten löst CO, i ost genom tillsats av Na-citrat7 citronsyra och Na-bikarbonat
Iréne Svensson
1986     Nr 4758

Upp  

Forskningsrapporter 1985

Ostmognadsförsök i laboratorieskala med värmechockade laktobaciller och proteolytiskt enzym
Y Ardö, 0 Lindblad, Pettersson
1985     Nr 4801

En kartläggning av mjölkbakteriernas förändring från tankbil till färdig produkt i ett skånskt mejeri
Christiansson, I Persson 
1985     Nr 4800

Undersökning av halterna fria fettsyror i leverantörmjölk inom Bollnäsområdet
Sven Borgström, Hans Jönsson
1985     Nr 4799

Alternativa metoder att minska eller eliminera nitrattillsats till ost. Försök II
B Hansson, J Dufeu, I Wuelz
1985     Nr 4794

Hämningsförsök av "gula bakterier"
Ingrid Persson
1985     Nr 4793

Metodikstudier i avsikt att kvantifiera ingående komponenter i   ystmjölkens proteos-peptonfraktion
N-G Lööf, H Persson
1985     Nr 4792

Försök att accelerera ostmognaden genom tillsats av laktobaciller
B Hansson, Pettersson
1985     Nr 4741

Upp  

Forskningsrapporter 1984

Laboratoriemässig utvärdering av Milko-Scan 605
Inger Andersson
1984-05-02     Nr 4936

Formation of oligosaccharides on lactose hydrolysis using Maxilact 2000
Eric Timmermans, Hans Jönsson, N-G Lööf
1984     Nr 4797

Tjockleksbestämning av ostfilmer
Alexander Lindström, N-G Lööf
1984     Nr 4796

Acceleration av ostmognaden genom tillsats av värmechockade laktobaciller
I Wuelz, B Hansson, Pettersson
1984     Nr 4791

Separation av intracellulära peptidaser från Lactobacillus helveticus med FPLC (Fast protein/peptide/polynucleotide liquid chromatography)
Y Ardö, L Jönsson, M-B Thor
1984     Nr 4790

Den 17-19 september 1984 anordnades ett seminarium benämnt Kost och Hälsa, det tredje i ordningen
H Överström, G Johansson
1984     Nr 4786

Reserapport från Sydostasien-resa den 12-24 september 1984
Hans Jönsson
1984     Nr 4785

Undersökning av ost med avseende på halten aflatoxin M1
S Borgström, G Aldén
1984     Nr 4780

Försök med utfällning av kalciumfosfat ur vassle
Lennart Mårtensson
1984     Nr 4779

Bacillus cereus i leverantörmjölk. En orienterande metodikstudie
G Olsson, I Persson
1984     Nr 4777

Acceleration av ostmognaden genom tillsats av värmechockade mjölksyrastreptokocker
I Wuelz, B Hansson, Pettersson
1984     Nr 4762

Nya aspekter på vassleutnyttjandet. En Litteraturstudie
Torsten Nilsson
1984     Nr 4759

Upp  

Forskningsrapporter 1983

Hygieniska och bakteriologiska önskemål på mjölkråvaran ur produkteknisk synpunkt
R Fondén, G Johnson, Olsson
1983-08-17     Nr 4853

Resistance of Bacteriophages against heat and sanitizers (IAESTE)
Leynse, J
1983     Nr 4760

Gas- och pipbildning i ost tillverkad av ystmjölk som tillsatts kalciumlaktat.
Hans Jönsson
1983     Nr 4757

Tillverkning av kefir med SMRCs frystorkade brukssyraymp
G Olsson, K Ekelund
1983     Nr 4754

Undersökning av fettsyrasammansättningen i smör och Bregott
Sven Borgström
1983     Nr 4753

Orienterande studier av separationsmetoder för peptidaser från termochockade streptokocker. Gelfiltrering, agarosgelelektrofores och FPLC.
Ylva Ardö
1983     Nr 4750

Utveckling av ostkulturer (Herrgårdsost) Lägesrapport hösten 1983
Hans-Erik Pettersson
1983     Nr 4749

Fortsatta metodikstudier i avsikt att bestämma aromkomponenter och proteinnedbrytningsprodukter i ost
N-G Lööf, H Persson
1983     Nr 4743

Vaxning av ost - En bakgrundsundersökning.
H Jönsson, I Svensson
1983     Nr 4742

En kartläggning av bakteriefloran i leverantörmjölk
G Olsson, I Persson
1983     Nr 4740

Undersökning av halterna aflatoxin M1 i mjölk och smör samt organoklorpesticider i mjölk.
Sven Borgström
1983     Nr 4739

Kemiska och bakteriologiska förhållanden i saltlake för ost.
Lars-Olof Lodin
1983     Nr 4722

Egenskaper hos DVS-kulturer syrningsaktivitet och bakterieinnehåll
Gunnar Olsson
1983     Nr 4720

Ureahaltens variationer i mejerimjölk i Sverige
Torsten Nilsson
1983     Nr 4706

Tillsats av proteolytiskt enzymextrakt i försök att styra ostmognaden. orienterande ystningsförsök i laboratorieskala.
Ardö, Borgström, Hansson, Wuelz
1983     Nr 4705

Alternativa metoder att minska eller eliminera nitrattillsats till ost.
B Hansson, J Dufeu, I Wuelz
1983     Nr 4703

Upp  

Forskningsrapporter 1982

Modifierad teknik för bakterieräkningsprovet
Inger Andersson
1982     Nr 4926

Användning av antagonistiska bakterier för att bekämpa gula fläckar
Gunnar Olsson
1982     Nr 4700

Undersökning av faginfektioner i samband med prövning av fåstamskulturer för herrgårdsost
Jean Dufeu
1982     Nr 4697

Litteraturöversikt över bittra peptider
Sven Borgström
1982     Nr 4689

Studier av ostmognaden - Enzymtillsats. Försöksplan för budgetåret 1982/83.
Ylva Ardö
1982     Nr 4688

Utveckling av analysmetoder i avsikt att följa bildandet av flyktiga komponenter, lågmolekylära fria karboxylsyror och proteinets nedbrytning under ostmognaden med GLC- och HPLC-teknik.
N-G Lööf, H Persson
1982     Nr 4686

Några NPN-föreningars inverkan på proteinanalyser med IRMA. Ystnings-och koaguleringsegenskaper hos mjölk med varierande ureahalt.
Torsten Nilsson
1982     Nr 4685

Ureas roll i mejerisammanhang - en litteraturresumg
Torsten Nilsson
1982     Nr 4680

Sammanfattning av vax- och filmkontroll samt förslag till normer för vaxers egenskaper vid ytbehandling av ost
Iréne Svensson
1982     Nr 4679

Bakterieflorans förändring i ost under lagring. En orienterande undersökning
Hans-Erik Pettersson
1982     Nr 4678

Mikrobiologiska ostfel - Gula 4676 fläckar och röda prickar
G Olsson, I Persson
1982     Nr 4676

Halt av retinylpalmitat i lätt-mjölkprodukter. Variationer i analysresultat som följd av lagring och provförvaring.
Torsten Nilsson
1982     Nr 4675

Upp  

Forskningsrapporter 1981

Utredning över orsaken till blecksmak i leverantörmjölksamt prövning av åtgärder för eliminering av dessa på produktionsplatsen. Undersökningar vid Skånemejerier  1975-1979
E Bertelsen, L Norberg, G Närlid
1981     Nr 4958

Undersökning av askorbinsyra och koksalt som "förstärkare" av nitritets hämmande effekt
Jean Dufeu
1981     Nr 4672

Utvidgad undersökning avseende bevaringsteknik för koncentrerade popionsyrabakteriekulturer
Hans-Erik Pettersson
1981     Nr 4671

Spiralritarteknikens användning vid bakteriologisk analys av leverantörmjölk och k-mjölkprodukter
Gunnar Olsson
1981     Nr 4668

Studier av ostmognaden
Sven Borgström
1981     Nr 4664

Värmningstest av Streptococcus diacetylactisstammar
G Olsson, M Knutsson
1981     Nr 4663

Ystmjölkens varierande egenskaper som substrat för syrningskulturer
Hans-Erik Pettersson
1981     Nr 4656

Jämförande studie av F-mjölk och T-mjölk
Gunnar Olsson
1981     Nr 4655

Undersökning av hur några kemiska egenskaper hos ystmjölk varierar under en period av ett år
Sven Borgström
1981     Nr 4636

Upp  

Forskningsrapporter 1980

Utredning över orsaken till blecksmak i  leverantörmjölk samt prövning av åtgärder för eliminering av dessa på produktions platsen

Bertelsen, E; Norberg, L; Närlid, G
1980     Nr 4958

Forskning kring Bacillus cereus i USA
Gunnar Olsson
1980     Nr 4666

Immobiliserade enzymer i mejerisammanhang. Samlade intryck, främst från en studieresa till USA våren 1980
Torsten Nilsson
1980     Nr 4644

Framställning, karakterisering och användning av aromdestillat.
Torsten Nilsson
1980     Nr 4635

Undersökning av mognadsförloppet i några svenska ostar.
Sven Borgström
1980     Nr 4634

Juveravtorkningens inverkan på Bacillus cereus i mjölkråvaran.
Gunnar Olsson
1980     Nr 4633

Undersökning av frysta, koncentrerade brukssyraympar för långfilstillverkning. Lägesrapport.
Jean Dufeu, Hans-Erik Pettersson
1980     Nr 4632

Bakteriologisk uppföljning av k-mjölkstillverkningen vid ett mejeri.
Olsson, Gunnar; Persson, Ingrid
1980     Nr 4629

Studier av gasbildning och gasdiffusion i ost.
Jönsson, H; Svensson, I
1980     Nr 4628

Kartläggning av nitrat- och nitrathalterna i svensk ost.
Borgström, Sven
1980     Nr 4605

Studium av förpackningsmaterialets/förpackningstekniken inverkan på tillväxt av pigmentbildande bakterier på ostytan.
Hansson, Bo
1980     Nr 4604

Anteckningar förda vid föredrag och diskussioner om selen den 4 februari 1980 på SLV, Uppsala.
Överström, Hans
1980     Nr 4603

Accelerande ostmognad. Försök i laboratorieskala avseende ostframställning av laktoshydrolyserad mjölk.
Pettersson, Hans-Erik
1980     Nr 4602

Upp  

Forskningsrapporter 1979

Kartläggning av den bakteriologiska kvaliteten vid Umeå mejeri.
Olsson, G Matis, L Persson, I
1979     Nr 4601

Problem i samband med lagring av fetthaltiga mjölkpulver. Studier av några möjligheter till accelerande åldringstest på helmjölkspulver respektive smörolja.
Nilsson, Torsten
1979     Nr 4600

Bacillus cereus i mjölkråvara. Lägesrapport, september 1979.
Olsson, Gunnar
1979     Nr 4587

Ostmognad – litteraturöversikt.
Borgström, Sven
1979     Nr 4586

Lysogeni i syraväckare.
Dufeu, Jean
1979     Nr 4538

Redovisning över hittills utfört arbete och förslag till fortsatt inriktning.
Johnsson, Göran; Winberg, K
1979     Nr 4533

Framställning av frysta, koncentrerade långfilskulturer.
Pettersson, Hans-Erik
1979     Nr 4519

Undersökning av förekomsten av bens(a)pyren i några kommersiellt förekommande ostvaxer och ostparaffin med högtrycksvätskekromatografi och flourospektrometri.
Nilsson, Torsten
1979     Nr 4478

Analytiska applikationer av bio-och kemiluminiscens. Symposiumanordnat av Vrije universitetet i Bryssel september 1978.
Ardö, Ylva
1979     Nr 4477

Undersökning av den svenska mejerimjölkens innehåll av  vitaminerna B1 och B2 samt jod, järn, koppar och mangan.
Borgström, Sven
1979     Nr 4476

Påvisande av penicillin i mjölkprov genom tillsats av penicillinas.
Lindgren, Britta
1979     Nr 4474

Undersökning av fysikaliska och kemiska egenskaper hos olika vaxer.
Jönsson, Hans; Svensson, Iréne
1979     Nr 4473

Svårigheter att säkerställa rättvisa cellhaltsresultat med analysinstrumentet fossomatic.
Ardö, Ylva
1979     Nr 4471

En kartläggning av den bakteriologiska kvaliteten i leverantörsmjölk.
Lindgren, Britta
1979     Nr 4470

Andvändning av kulturdestillat för aromatisering av smör.
Jönsson, Hans
1979     Nr 4469

Upp  

Forskningsrapporter 1978

Laktodynamografen som hjälpmedel vid studier av ystmjölkens egenskaper.
Borgström, Sven
1978     Nr 4468

Alternativa metoder för att minska eller eliminera nitrattillsats vid ystning.
Dufeu, Jean
1978     Nr 4467

Utveckling av IR-analysmetod för bestämning av koldioxid i syrningskulturer samt undersökning av kulturer avsedda för Herrgårdsost.
Pettersson, Hans-Erik
1978     Nr 4466

Halten Bacillus cereus i grädd- och mjölkprodukter 1977 och 1978. Lägesrapport från B cereus-gruppen.
Lindgren, Britta
1978     Nr 4421

Halten Bacillus cereus i mjölkprodukter den 9 september 1977 - 19 juni 1978.
Lindgren, Britta
1978     Nr 4420

Alternativt resultatbehandlingssystem. Redovisning över hittills utfört arbete och förslag till fortsatt inriktning.
Johnsson, Göran; Winberg, Kjell
1978     Nr 4418

Kvantitativ analys av retinylpalmitåt i mjölkprodukter med högtrycksvätskekromatografi.
Nilsson, Torsten
1978     Nr 4416

Överkänslighetsreaktioner mot lättmjölk - frekvenssiffror.
Jägerstad, Margareta
1978     Nr 4415

Undersökning av propionsyrabakteriekulturer samt framställningsteknik för frysta, koncentrerade kulturer.
Pettersson, Hans-Erik
1978     Nr 4402

Laboratorieystningsanläggning. Uppbyggnad och inledande försök.
Pettersson, Hans-Erik; Hansson, Bo
1978     Nr 4401

Bronopol som konserveringsmedel i kokontrollens mjölkprov. En uppföljning av arbetet i praktiken och en sammanfattning av övriga frågor.
Ardö, Ylva
1978     Nr 4400

Tillverkning av ost med reducerat natriuminnehåll. En orienterande undersökning.
Pettersson, Hans-Erik; Hansson, Bo
1978     Nr 4370

Halten 37°- koliformer i svenska mejeriprodukter 1977.
Lindgren, Britta
1978     Nr 4369

Halten Bacillus cereus i gräddprodukter 1977
Lindgren, Britta
1978     Nr 4368

Upp  

Forskningsrapporter 1977

Data rörande syrningskulturer framtagna för försöksystningar i Skara 1976/77.
Lindgren, Britta
1977     Nr 4357

Framställning och konservering av koncentrerade syraväckarebakteriekulturer. Del 3. Undersökning avstammar  speciellt framtagna för osttillverkning (Herrgårdsost).
Pettersson, Hans-Erik
1977     Nr 4355

Ystmjölkens egenskaper -Litteraturöversikt.
Borgström, Sven
1977     Nr 4354

Isoelektrisk fokusering och tilllämpning därav för identifiering av animala och mikrobiella enzymer i löpe.
Borgström, Sven; Lööf, Nils-Göran
1977     Nr 4353

Undersökning av de vid antibiotikakontrollen använda metodernas detektionsgränser och några antibiotikapreparats inverkan på syrningskulturen.
Lindgren, Britta
1977     Nr 4352

Mykotoxiner i ost - Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1977     Nr 4351

Lecitin
Jägerstad, Margareta
1977     Nr 4350

Konserveringsmedel i svensk ost.
Borgström, Sven
1977     Nr 4349

Analysmetoder för kontroll av tillsatsers renhet.
Borgström, Sven
1977     Nr 4346

Undersökning över förekomsten av bakteriofager i handelssyraväckare.
Dufeu, Jean
1977     Nr 4344

Kaliumsorbat i saltlake för ostbehandling.
Borgström, Sven
1977     Nr 4343

Snabbmetod för bestämning av den enzymatiska samman-sättningen i aninalt löpe.
Borgtröm, Sven
1977     Nr 4342

Studier över alternativa datorbaserade resultatbehandlingssystem för den samordnade analysverksamheten.
Johnsson, Göran
1977     Nr 4341

Bronopol som konserveringsmedel i mjölkprov avsedda för rutinanalys av fett-, protein- och cellhalt. En genomgång av aktuella problem vid införande inom mjölkbedömning och kokontroll.
Ardö, Ylva
1977     Nr 4340

Rapport från Lipidforums seminarium om människans triglyceridomsättning.
Jägerstad, Margareta
1977     Nr 4337

Utbyte av kokosfett mot härdat smörfett: inverkan på näringsvärdesamt toxikologiska aspekter.Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1977     Nr 4336

Stadium av citronsyraförjäsningen i mjölksyrabakteriekulturer med speciell inriktning på a-acetomjölksyra.
Jönsson, Hans; Petterson, Hans-Erik
1977     Nr 4335

Upp  

Forskningsrapporter 1976

Förekomsten av psykrotrofa sporbildare i svensk leverantörsmjölk.
Lindgren, Britta
1976     Nr 4333

Försök till kartläggning av förekomsten av aggressivt vatten i Sverige.
Borgström, Sven
1976     Nr 4332

Rapport från symposium i Paris över mykotoxiner i livsmedel.
Borgström, Sven
1976     Nr 4117

Undersökning av halten konserveringsmedel och näringskomponenter i svensk ost. Försöksplan.
Borgström, Sven
1976     Nr 4116

Utvärdering av analysinstrumentet Milko-Scan 300 för fetthalts- och proteinhaltsanalys i mjölk (fältförsök).
Ardö, Ylva
1976     Nr 4115

Konserveringsfri bevaring av mjölkprov som andvänds till kontroll av analysinstrument inom mjölkbedömning och kokontroll.
Ardö, Ylva
1976     Nr 4087

Mykotoxiner i frukt och bär. Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1976     Nr 4086

Paraffiners och vaxers värmestabilitet.
Jönsson, Hans; Svensson, Iréne
1976     Nr 4050

Undersökning av leverantörmjölkens halt av vitaminer B1 och B2. Lägesrapport.
Borgström, Sven
1976     Nr 4040

Utvärdering av analysinstrumentet Milko-Scan 300 för fetthalts- och proteinhaltsanalys i mjölk inledande (laboratoriefösök).
Ardö, Ylva
1976     Nr 4039

Toxiska aspekter på ostparaffinering. Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1976     Nr 4038

Kolonnkromatografisk separation och bestämning av animala löpeenzymer.
Borgström, Sven
1976     Nr 3960

Undersökning av långfilsbakteriernas antibiotiska effekt  mot smörsyrabakterier.
Lindgren, Britta
1976     Nr 3959

Litteraturstudie över leverantörmjölkens bakterieflora.
Dufeu, Jean
1976     Nr 3958

Mjölk och mjölkprodukters näringsvärde. Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1976     Nr 3957

Antibiotika och mejeriindustrin.
Jägerstad, Margareta
1976     Nr 3956

Framställning och konservering av koncentrerade syraväckare bakteriekulturer. Del 2 Försök med utvalda bakteriestammar.
Pettersson, Hans-Erik
1976     Nr 3955

Framställning och konservering av koncentrerade syraväckarebakteriekulturer. Del 1 Litteraturöversikt
Pettersson, Hans-Erik
1976     Nr 3954

Inledande studier av olika konserveringsmedel i syfte att finna en ersättare till bikromat (lägesrapp).
Ardö, Ylva
1976     Nr 3953

Upp  

Forskningsrapporter 1975

Avsaltning av vassle enligt NH4HCO3 -förfarandet (lägesrapport).
Jönsson, Hans
1975     Nr 3897

Prövning av antimögeleffekten hos Sanick-spray 740531/2 och 750603/1.
Lindgren, Britta
1975     Nr 3896

Stadium av kristallisationsförloppet i smör och andra matfetter med puls-NMR
Jönsson, Hans
1975     Nr 3895

Laboratorieystningsanläggning. Kortfattad litteraturstudie, presentation av 2 anläggningar i drift samt förslag till ystningsutrustning vid SMRC.
Pettersson, Hans-Erik
1975     Nr 3890

Litteraturgenomgång i syfte att finna en ersättning till bikromat som konserveringsmedel i mjölkpulver för centraliserad analys.
Bie, Robert
1975     Nr 3889

Metoder för proteolysbestämningar. Litteraturstudie.
Bie, Robert
1975     Nr 3888

Antioxidationsmedel. Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1975     Nr 3834

Konserveringsmedel. Litteraturstudie.
Jägerstad, Margareta
1975     Nr 3826

Undersökningar av analysinstrument Fssomatic för automatisk cellhaltsbestämning i mjölk.
Ardö, Ylva
1975     Nr 3825

Utveckling av metoder för bestämningav koppar, järn och mangan i mjölk samt kartläggning av halterna av dessa metaller i den  svenska konsumtionsmjölken.
Jönsson, Hans
1975     Nr 3753

Bakteriofagproblem vid användning av syraväckarekoncentrat.  Lägesrapport, april 1975.
Dufeu, Jean
1975     Nr 3752

Aromämnen i mejeriprodukter. Utveckling av bestämningsmetoder. Lägesrapport april 1975.
Jönsson, Hans
1975     Nr 3751

Färgreagens för selektiv färgning av aldoser och ketoser vid papperskromatografisk bestämning av sockerarter.
Överström, Hans
1975     Nr 3750

Bestämning av dimetylsulfid i ost.
Jönsson, Hans; Svensson, Irene
1975     Nr 3749

Framtagning av syrningskulturer för produkttillverkning. Lägesrapport oktober 1975.
Lindgren, Britta
1975     Nr 3748

Några alternativa vägar att framställa brukskulturer av propion- syrabakterier. En preliminär kostnadsutredning.
Pettersson, Hans-Erik
1975     Nr 3747

5. Konservering av prov av flytande mejeriprodukter avsedda för bakteriologisk analys.
Lindgren, Britta
1975     Nr 3746

4. En jämförelse under praktiska förhållanded mellan inverkan av bakteriostatikum och kylförvaring på bakterietalet i mjölkprov.
Lindgren, Britta
1975     Nr 3743

3. En jämförelse under laboratorieförhållanden mellan inverkan av bakteriostatikum och kylförvaring på bakterietalet i mjölkprov.
Lindgren, Britta
1975     Nr 3742

Felsökning inom centraliserad fetthaltsbestämning för mjölkbedömning och kokontroll på laboratoriet i Jönköping.
Ardö, Ylva; Johnsson, Göran
1975     Nr 3741

Undersökning av transportens betydelse för mjölkprovernas hållbarhet i samband med centraliserad fetthaltsbestämning.
Ardö, Ylva
1975     Nr 3740

Vinylklorid i PVC-förpackade matfetter. 
Jönsson, Hans
1975     Nr 3739

Upp  

Forskningsrapporter 1974

Reserapport från IDF-möte i Bryssel med grupp E 9 den 18 oktober 1974 "angående ""Determination of lactic" acid/lactates and detection of "neutralizers in dried milk""."
Borgström, Sven
1974     Nr 3700

Pentaklorofenol och dess toxicitet; orienterande litteraturstudie.
Jägerstad, Maragareta
1974     Nr 3671

Utprövning av bestämningsmetoder för bly och kadium i mjölk samt kartläggning av halterna av dessa tungmetaller i den svenska konsumtionsmjölken. 
Jönsson, Hans
1974     Nr 3670

Orienterande litteraturstudier över bens(a)pyrens cancerogena effekter.
Jägerstad, Margareta
1974     Nr 3669

Plastförpackade mejeriprodukter -toxikologiska aspekter.
Jägerstad, Margareta
1974     Nr 3668

Nitrisaminer i ost.
Jägerstad, Margareta
1974     Nr 3632

Framställning av mjölksyrabakteriekoncentrat i mjölk med reducerad laktoshalt. 
Lindgren, Britta
1974     Nr 3631

Jämförelse mellan pepsin och rennin i avseende på ostens kvalité. En litteraturöversikt.
Borgström, Sven
1974     Nr 3535

NMR - en analysmetod för mejeriindustrin.
Jönsson, Hans
1974     Nr 3534

Bestämning av kvicksilver i mjölk med flamlös atomabsorption.
Jönsson, Hans
1974     Nr 3533

Upp  

Forskningsrapporter 1973

Patogena, mjölkburna bakteriersmoresistens och överlevnad i olika mjölkprodukter. Litteraturöversikt.
Leesment
1973-10-17     Nr 85:5 I

Dala Nedre Norrlands Mjölkbedömningsområde. Centraliserad analysverksamhet.
Reigo
1973-05-21     Nr 85:4

Prövning av anlysautomaten IRMA Mk3 i Örebro. Kostnadskalkyl och kort försöksplan.
Reigo
1973-01-10     Nr 71:51 I

Undersökning av två modersyror, misstänkta som orsak till jäsningsfel i ost.
Lindgren, Britta
1973-03-01     Nr 70:3 I

Undersökning av två eternitprodukter med hänsyn till deras känslighet för mögelinfektion.
Lindgren, Leesment
1973-05-03     Nr 58:21

Orientering rörande frystorknings-tekniken för bakteriekulturer genom litteraturstudier och laboratorieförsök.
Lindgren, Britta
1973-12-20     Nr 3497 I

Djupfrysta modersyrakulturer från Chr Hansens laboratorium. 5. Blandningar av en cheddarsyra och normalsyra B 0,1 samt enbart cheddarsyror i modellförsök för ystning.
Lindgren, Britta
1973-08-21     Nr 3434

Undersökning av gaskromatografisk metod att bestämma aromämnen i en växande syrningskultur.
Jönsson, Hans
1973-08-14     Nr 3427

Syrningsaktiviteten i mjölk från kor på utfodring med olika mängder rapsmjölk i kraftfodret.
Lindgren, Britta
1973-07-30     Nr 3425

Förekomst av eventuell bildning av skadliga ämnen i petroleumvaxer. Litteraturundersökning.
Jönsson, Hans
1973-07-26     Nr 3409

Framställning av substrat med reducerad laktoshalt genom gelfiltrering av skummjölk.
Jönsson, Hans
1973-07-19     Nr 3408 I

Inverkan av bakteriostatika på olika bakteriearter i mjölk.
Lindgren, Britta
1973-07-10     Nr 3407 I

Djupfrysta modersyrakulturer från Flora Danica. 2. Smörkultur.
Lindgren, Britta
1973-06-15     Nr 3405

Djupfrysta modersyrakulturer från Chr Hansens laboratorium. 4. Egenskaper hos specialsyra 0,2 som moder- och brukssyra samt i modellförsök för ystning.
Lindgren, Britta
1973-06-13     Nr 3404

Djupfrysta modersyrakulturer från Chr Hansens laboratorium. 3. Egenskaper hos normalsyra B 0,1 som moder- och brukssyra samt i modellförsök för ystning och för behandling av kärngrädde.
Lindgren, Britta
1973-06-12     Nr 3403

Djupfrysta modersyrakulturer från Chr Hansens laboratorium.1. Jämnheten i tillverkningen.2.Hållbarheten hos de djupfrysta modersyrakulturerna vid -35°C.
Lindgren, Britta
1973-05-04     Nr 3373

Undersökning av några frystorkade syrningskulturer frän Visby laboratorium.
Lindgren, Britta
1973-02-26     Nr 3372 I

Karragenans biologiska egenskaper
Jägerstad
1973-02-07     Nr 3338 I

Plan för prövning av FPM Combi Automatisk bestämning av halten fett, protein och laktos i Örebro under 1973.
Nordberg, Reigo
1973-01-23     Nr 3336

Internationella rekommendationer för livsmedelstillsatsers renhet och identitet.
Jägerstad
1973-01-02     Nr 3299

Bakteriologisk undersökning av smör.
Leesment
1973-08-22     Nr 29:19 I

Upp  

Forskningsrapporter 1972

Plan för jonbytesförsöken vid Kristianstads mejeri.
Jönsson, Hans
1972-10-10     Nr 72:19 I

Fysiologiskt aktiva aminer i ost.
Överström, Hans
1972-12-01     Nr 3298 I

Försöksplan för frystorkning av bakteriekulturer.
Lindgren, Britta
1972-11-22     Nr 3280 I

Alkaliskt fosfatasenzym en litteraturöversikt.
Borgström, Sven
1972-11-28     Nr 3279

Fosfatastest på vassle. Försöksplan
Borgström, Sven
1972-11-17     Nr 3261 I

Celler i mjölken.
Reigo
1972-11-13     Nr 3260 I

Aflatoxiner - litteraturbevakning
Jägerstad
1972-10-11     Nr 3227

Litteraturbevakning av nitrosaminer under februari-juni 1972.
Jägerstad, Margaretha
1972-09-22     Nr 3225 I

Analys av vitamin D i vitaminkoncentrat.
Borgström, Sven
1972-09-21     Nr 3224

Test av och omdömen om IRMA Mk - en analysapparat för automatisk bestämning av mjölkens fett-, protein-och laktoshalt.
Reigo; Nordberg
1972-09-18     Nr 3223

Plan för prövning i Örebro av apparatur för automatisk bestämning av halten  fett och protein i mjölk.
Reigo
1972-08-18     Nr 3163

Pimaricin, dess egenskaper och kemiska bestämning.
Borgström, Sven
1972-06-07     Nr 3087

Analytical methods for determination of some trace metals in milk.
Jönsson, Hans
1972-05-29     Nr 3085

Olika metoder att bestämma nitrat och nitrit i vasslepulver.
Bundy, Jönsson
1972-05-26     Nr 3083 I

Försöksplan över halten konserveringsmedel i ost.
Borgström, Sven
1972-04-28     Nr 3048 I

Litteraturstudier avseende tillsatser och främmande ämnen i mejeriprodukter. Förslag till prioritering av arbetsuppgifter.
Överström, Hans
1972-04-27     Nr 3047

Bestämning av kopparhalten i tankhämtad leverantörsmjölk med ny analysmetodik. Flamlös atomabsorptionsspektrofotometri.
Jönsson, Hans
1972-04-24     Nr 3045

Disknings- och desinfektionsförsök i laboratorieskala.
Lindgren, Britta
1972-03-29     Nr 3044

Laktoshalten i mejeriprodukter.
Hultman, Karin
1972-03-01     Nr 2993

Rapport över pastöriseringsförsök i olattvärmeväxlare med hållarceller med olika effektivitet.
Lindgren, Britta
1972-02-28     Nr 2992

Aflatoxin i mejeriprodukter. Försöksplan för undersökning av förekomst i mjölk och ost.
Borgström, Sven
1972-02-22     Nr 2991 I

Borttagning av nitrat i vassle medelst anjonbytare.
Jönsson, Hans
1972-02-21     Nr 2990

Linol- och linolensyrahalterna i Bregott under tiden oktober - januari 1970/71.
Borgström, Sven
1972-02-09     Nr 2989

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning. Lägesrapport.
Reigo
1972-02-07     Nr 2988 I

Desinfektionsmedel i tankmjölk.Bestämning av minsta påvisbara mängden med Wodes test samt undersökning av förändringar i halten aktivt klor.(sept 1971)
Borgström, Sven
1972-02-07     Nr 2987

Förekomst av aflatoxin i mjölk.
Borgström, Sven
1972-02-02     Nr 2986

Provning av Alfa-Lavals laboratoriepastör typ p2O-HB utrustad med rörhållarcell.
Nordberg
1972-01-19     Nr 2941 I

Upp  

Forskningsrapporter 1971

Förpackat vatten för avsalu som dryck och hushållsvatten.
Olausson
1971-10-26     Nr  I

Förbättring och utveckling av analysmetoder för karbonatbestämning (56:5) och jodtalsbestämning enligt Winkler.
Jönsson, Hans
1971-08-20     Nr 63:20

Undersökning av natriumhypokloritens korroderande verkan på rostfritt stål
Jönsson, Hans
1971-09-14     Nr 56:6 I

Projekt 46. Undersökning av den svenska ostens bakteriologiska beskaffenhet.
Dufeu, Leesment
1971-10-22     Nr 46:9 I

Undersökning av den svenska ostens bakteriologiska beskaffenhet.
Dufeu
1971-11-02     Nr 46:10 I

Undersökning av klorpreparatet Klorill ur bakteriologisk synpunkt.
Lindgren, Britta
1971-01-10     Nr 2940 I

Bestämning av den baktericida effekten hos några jodoforer. Tilllägg till rapport 43:2.
Lindgren, Britta
1971-12-23     Nr 2938

Undersökning av ett jodoforpreparat för högtryckssprutor ur bakteriologisk synpunkt.
Lindgren, Britta
1971-12-22     Nr 2937 I

Undersökning av 3odoforpreparatet Microclene ur bakteriologisk synpunkt.
Lindgren, Britta
1971-12-21     Nr 2936 I

Undersökning av jodoforpreparatet Mikroclene Special ur bakteriologisk synpunkt.
Lindgren, Britta
1971-12-21     Nr 2935 I

Metoder för gaskromatografisk bestämning av vitamin D i me3'eriprodukter med hög halt av vitamin D.
Borgström, Sven
1971-12-13     Nr 2934

Jämförande studium av tantalbåtens analytiska egenskaper vid flamlös atomabsorptionsspektrometri.
Jönsson, Hans
1971-12-07     Nr 2933

Aflatoxin. En litteraturöversikt.
Borgström
1971-12-06     Nr 2932 I

Analysutrustning för centraliserad mjölkbedömning och kokontroll i Sverige.
Reigo
1971-11-29     Nr 2931

Bestämning av halten Ca, K, Mg och Na i foermjölkspulver.
Jönsson, Reigo
1971-09-22     Nr 2842

Undersökning av det kombinerade disk-och desinfektionsmedlet Soilax Z ur bakteriologisk synpunkt.
Leesment, Lindgren
1971-09-13     Nr 2840

Undersökning rörande vissa slangtypers benägenhet att efter diskning ge upphov till bismak i mjölk
Jönsson, Hans
1971-08-20     Nr 2805

Undersökning av det kombinerade disk- desinfektionsmedlet p3 Asepto OS ur bakteriologisk synvinkel
Leesment, Lindgren
1971-08-18     Nr 2804

Provning av Diskals inverkan vid löpläggning av mjölk.
Olausson
1971-08-06     Nr 2791

Undersökning av lösligheten i vatten och lättmjölk av vitamin pulver innehållande A- oc D2-vitamin.
Borgström, Sven
1971-06-17     Nr 2762

Smöroljefraktionering. En litteratursammanställning.
Borgström, Sven
1971-05-28     Nr 2697

Komjölkens naturliga halt av en del spårelement.
Reigo
1971-04-21     Nr 2696 I

Koliforma bakteriens värmeresistens.
Lindgren, Britta
1971-03-24     Nr 2688

Undersökning av dodecylgallatlösningar.
Jönsson, Hans
1971-03-11     Nr 2686 I

Bestämning av halten konserveringsmedel i mejeriprodukter.
Borgström, Sven
1971-02-15     Nr 2652 I

Preliminary study concerning formation of benzoic acid in cheese.
Överström, Hans
1971-02-01     Nr 2651

Redogörelse för en undersökning av lämpliga odlingsbetingelse för Leuconostocbakterier.
Lindgren, Britta
1971-02-01     Nr 2603

Undersökning av luftens alkoholhalt i lokaler för antimögelbehandling av ost vid Eslövs mejeri.
Borgström, Sven
1971-01-12     Nr 2602

Upp  

Forskningsrapporter 1970

Detaljgranskning av syrningsförloppet i grädden vid smörtillverkningens spe ciella temperaturprogram och under praktiska mejeriindustriella förhållanden.
Anderson
1970-09-02     Nr 69:1 P

Försök till utveckling av surmjölksprodukter med tillsatser av andra för typen icke vanliga bakteriearter.
Anderson
1970-09-02     Nr 68:1 P

Jämförelse mellan två modifikationer att bestämma halten askorbinsyra i mejeriprodukter med 2,6-diklorfenolindofenol.
Hultman, Karin
1970-12-16     Nr 2600 I

Metod för bestämning av lecitin i kärnmjölk från smöroljeframställning.
Hultman, Karin
1970-12-11     Nr 2599

Analys av paraffin avsedd för ytbehandling av ost.
Svensson, Iréne
1970-12-08     Nr 2598

Analys av rengöringsmedel.
Svensson, Iréne
1970-12-07     Nr 2597 I

Försök att bestämma Cu (Fe och Mn) i leverantörmjölk medelst atomabsorp tionsspektrofotometri.
Jönsson, Hans
1970-11-30     Nr 2563 I

Konservering i ost.
Borgström, Sven
1970-11-26     Nr 2561

Bestämning av konserveringsmedel efter ångdestillation i glasrör.
Borgström, Sven
1970-11-24     Nr 2560 I

Bestämning av kloramin i mjölk.
Borgström, Sven
1970-11-23     Nr 2559 I

Statusrapport rörande definierade syrningskulturer.
Lindgren, Britta
1970-11-20     Nr 2558 I

Statusrapport rörande bakteriebanken.
Lindgren, Britta
1970-11-18     Nr 2521 I

Komplettering till Internrapport om snabbmetoder för halten diskmedel 17-8-70.
Jönsson, Hans
1970-11-11     Nr 2520

Linolsyrahalten i Bregott.
Borgström, Sven
1970-11-11     Nr 2519 P

Amperometrisk slutpunktsindikering för jodtalsbestämning i smörfett.
Jönsson, Hans
1970-11-10     Nr 2518 I

Försök rörande bildning av bensoesyra i Goudaost.
Borgström, Sven
1970-07-13     Nr 2517 I

Försök rörande bildning av bensoesyra i Herrgårdsost.
Borgström, Sven
1970-11-10     Nr 2516 I

Jonspecifika elektroder.
Jönsson, Hans
1970-11-09     Nr 2515 I

Jodhalten i mjölk.
Reigo
1970-10-27     Nr 2512 I

Psykrotrofa bakterier i pastöriserad mjölk.
Lindgren, Britta
1970-08-28     Nr 2472 I

Inverkan av NaC1 vid bestämning av Cu i mjölk medelst atomabsorptions- spektrometri.
Jönsson, Hans
1970-08-25     Nr 2471 I

Försöksplan för bestämning av de baktericida egenskaperna hos olika desinfektionsmedel.
Lindgren, Britta
1970-08-20     Nr 2470

Snabbmetoder för halten diskmedel.
Jönsson, Hans
1970-08-17     Nr 2469 I

Gaskromatografisk (GLC) bestämning av fettsyrasammansättningen i smörolja och Bregott.
Björck, Lennart
1970-08-03     Nr 2468 I

Potentiometrisk bestämning av klorid i mjölk.
Johansson, Hans-Bertil
1970-07-14     Nr 2466 I

Bestämning av koldioxidens partialtryck i kulturmjölksprodukter och sambandet mellan smakpoäng och halten av vissa aromkomponenter.
Reigo
1970-07-15     Nr 2465 I

Erfarenheter frän Cu-bestämning i mjölk på Alnarp 1962-1964.
Borgström, Sven
1970-07-09     Nr 2400 I

Halten konserveringsmedel i mejeriprodukter.
Borgström, Sven
1970-07-08     Nr 2398 P

Bestämning av koppar i mjölk med sampling-boat utrustning.
Jönsson, Hans
1970-06-30     Nr 2396 I

Analysrapport för test av olika lättfilspapper.
Jönsson, Hans
1970-06-16     Nr 2395 I

Undersökning av Akafa-pulver som substrat för syrningskulturer.
Lindgren, Britta
1970-06-02     Nr 2394

Test av temperaturmätaren Mettler TM 15 med mätkroppen TM 101
Jönsson, Hans
1970-06-01     Nr 2372 I

Test av snabbtermometer GS3S, Wallac OY.
Jönsson, Hans
1970-05-29     Nr 2371 I

Test av temperaturskrivaren Thermoscript.
Jönsson, Hans
1970-05-27     Nr 2370 I

Undersökning med avseende på halten konserveringsmedel i ost och hyllspån från mejerierna i Sollefteå och Östersund.
Överström, Hans
1970-05-21     Nr 2369 I

Hållbarheten hos djupfrysta handelssyraväckare i aseptiskt förpackad UHT-mjölk.
Lindgren, Britta
1970-04-09     Nr 2288

Provning av Desaga Tas-ugn med avseende på möjligheterna att påvisa konserveringsmedel i ost och spån frän osthyllor.
Johansson, Margareta
1970-04-13     Nr 2287 I

Data rörande desinfektionsmedel som användes inom mejeriindustrin.
Lindgren, Britta
1970-04-03     Nr 2286

Provning av desinfektionsmedlet Doulit I.
Lindgren, Britta
1970-03-18     Nr 2256

Bestämning av den baktericida effekten hos det kombinerade disk-och desinfektionsmedlet Diskal.
Lindgren, Britta
1970-03-17     Nr 2255

Bakteriologisk provning av antimögelmedlet Duofot.
Lindgren, Britta
1970-03-16     Nr 2254

Snabbmetod för bestämning av konserveringsmedel i osthyllor.
Stenbacka, Börje, Överström
1970-03-06     Nr 2253 I

Resa till Japan november - december 1969.
Överström, Hans
1970-03-02     Nr 2252 I

Kontroll av bakteriekoncentrat från Livsmedelstekniska forskningsinstitutet, Alnarp
Anderson
1970-02-19     Nr 2251 I

Konserveringsmedel i ost.
Reigo
1970-01-09     Nr 2245 I

Upp  

Forskningsrapporter 1969

Plan för undersökning av AKAFA pulver som substrat för syrningskulturer.
Lindgren, Britta
1969-10-29     Nr 65:5 I

Undersökning av metoder att bevara syraväckarens egenskaper oförändrade vid 5- resp 6-dagars vecka.
Lindgren, Britta
1969-10-10     Nr 48:1 I

Rapport från IDF-möte i Ede om tunga metaller i mejeriprodukter.
Jönsson, Hans
1900-01-00     Nr 58:32 I

Dubbelpastörisering av ystmjölk.
Leesment
1969-09-18     Nr 47:1 P

Definierade syrningskulturer för osttillverkning. Sammanställning avresultat från bakteriologisk undersökning av försöksost.
Dufeu
1969-01-16     Nr 37:6 I

Definierade syrningskulturer för osttillverkning. Sammanställning av resultat från bakteriologisk undersökning av försöksost.
Dufeu
1969-01-16     Nr 37:5 I

Kontroll av bakteriekoncentrat från prof. Gunnar Sjöströms institution.
Anderson
1969-12-29     Nr 2244 I

Utnyttjandet av metylenblått vid syraväckarekontroll.
Leesment
1969-11-20     Nr 2243 I

Methods for the characterization of cheese coatings.
Moret, Marc
1969-09-05     Nr 2104 I

Undersökning av metallhalten i använd smörolja.
af Hällström, Rolf
1969-09-08     Nr 2103 I

Undersökning av koppar i mjölk.
af Hällström, Rolf
1969-09-08     Nr 2102 I

Jodhalten i svensk mejerimjölk.
Reigo
1969-08-25     Nr 2075

Kvicksilverhalten i svenska mejeriprodukter.
Reigo
1969-08-14     Nr 2074

Flourhalten i svensk mejerimjölk.
Reigo
1969-07-04     Nr 2073

Bakteriologisk provning av Ceska WL-30, cheesecoating.
Lindgren, Britta
1969-06-24     Nr 2064

Bestämning av fosfor i mjölk och mjölkprodukter.
Hultman, Karin
1969-06-16     Nr 2063 I

Kloridbestämning med Quantab.
Hultman, Karin
1969-05-23     Nr 2062 I

Plan för undersökning av hållbarheten hos handelssyraväckare djupfrysta i aseptiskt förpackad UHT-mjölk
Lindgren, Britta
1969-05-21     Nr 2061 I

Bakteriologisk provning av Argentox.
Lindgren, Britta
1969-05-20     Nr 1953

Försökstillverkning av kefir i proteinberikad lättmjölk.
Andersson
1969-04-15     Nr 1952 I

Laktoshalten i sura produkter.
Hultman, Karin
1969-04-16     Nr 1951 I

Bestämning av de baktericida egenskaperna hos några jodoforer.
Lindgren, Britta
1969-04-09     Nr 1950

Reduktasprov för bestämning av syrningsaktivitet hos syraväckare.(1968-08-15)
Leesment
1969-03-06     Nr 1949 P

Den bakteriologiska beskaffenheten av svensk ost.
Leesment
1969-02-20     Nr 1948 P

Snabbestämning av laktos i ost.
Svensson, Iréne
1969-02-10     Nr 1919 I

Jodoforers korroderande verkan.
Svensson, Iréne
1969-02-03     Nr 1859 I

Snabbmetoder för bestämning av kaseinhalten i mjölk.
Bundy, Gunilla
1969-01-29     Nr 1858 I

Undersökning av en metod för laktosbestämning i mejeriprodukter.
Svensson, Iréne
1969-01-28     Nr 1857 I

Försök med definierade syrningskulturer. II. Ystningsförsök.
Lindgren, Britta
1969-01-27     Nr 1856 I

Försök med definierade syrningskulturer. I. Anskaffandet av olika bakteriestammar och kombineringen av dessa.
Lindgren, Britta
1969-01-23     Nr 1855

Kommentarer till "Rapport, SMRC, Olausson, 27.12.68.
Olausson
1969-01-20     Nr 1854 I

Bestämning av metylenblåthalten i en lösning.
Reigo
1969-01-17     Nr 1853 I

Kommentarer till ISOs förslag till standardmetoder (referensmetoder) nr 1739 och 1740.
Olausson
1969-01-15     Nr 1852 I

Bestämning av antalet koliforma bakterier i ost.
Leesment
1969-01-20     Nr

Upp  

Forskningsrapporter 1968

Plan för undersökning av härkomsten av koliforma och psykrotrofa bakterier i pastöriserad mjölk.
Lindgren, B; Leesment
1968-10-30     Nr 39:1 P

Plan för undersökning av lämpliga odlingsbetingelser för Leuconostocbakterier
Lindgren, Britta
1968-08-16     Nr 38:1 I

Definierade syrningskulturer för osttillverkning.
Dufeu
1968-11-14     Nr 37:2 I

Bakteriologisk beskaffenhet av kylförvarande k-mjölksprodukter. Sammanställning av primärresultat under tiden 7.8.67 - 10.9.68.
Dufeu
1968-10-23     Nr 33:3 I

Undersökning över orsaken (rna) till aromlös filmjölk med speciell hänsyn till bakteriofagers effekt på syrningskulturen. Försöksplan.
Nickels
1968-05-15     Nr 31:16 I

Fettbestämning i smör enl Schmid-Bondzynski-Ratzlaff (SBR). En jämförelse av resultat mellan KMÄs laboratorium och SMRs centrallab.
Olausson
1968-12-27     Nr 1851

Kommentarer till ISOs förslag till standardmetod (referensmetod) nr 1735.
Olausson
1968-12-20     Nr 1850 I

Vattenabsorption i granulerad pimpsten i samband med dess användning som torkhjälpmedel vid vattenhaltsbestämning i smör.
Olausson
1968-12-16     Nr 1849 I

Försök att genom tillsats av Oospora lactis påskynda mogningshastigheten hos kvarg.
Lindgren, Britta
1968-12-13     Nr 1848

Bestämning av de baktericida egenskaperna hos några jodoforer.
Lindgren, Britta
1968-11-18     Nr 1790 I

Definierade syrningskulturer för osttillverkning.
Lindgren, Britta
1968-11-18     Nr 1789 I

UHT-mjölkens användbarhet för odling av syrningskulturer.
Andersson
1968-11-18     Nr 1788 I

Undersökning av orsakerna till ystningsstörningar vid Skånemejerier,Eslöv
Nickels, Malm
1968-10-24     Nr 1787

Jämförelse mellan olika metoder att bestämma koliforma bakterier i pastöriserad mjölk.
Leesment
1968-10-28     Nr 1784 I

Utredning II rörande lönsamheten vid en övergång till automatiserad analys på den kemiska avdelningen.
Reigo
1968-10-24     Nr 1783 I

Syraväckarekoncentrat för produkttillverkning.
Leesment, Överström
1968-09-17     Nr 1782 P

UHT-mjölkens användbarhet för odling av syrningskulturer.
Andersson, Leesment
1968-09-17     Nr 1781 P

Methode zur Typisierung von Milchsäurestreptokokken mit Hilfe von Phagen.
Frauke Rohwer
1968-09-09     Nr 1780 I

Propagationsmethoden får Phagen.
Frauke Rohwer
1968-09-03     Nr 1779 I

Bakteriologisk kontroll av PurePakmaskiner och "blanks" på Skånemejerier, Malmö.
Lindgren, Britta
1968-08-23     Nr 1743

Undersökning över orsaken till aromlös filmjölk vid Skånemejerier, Malmö.
Nickels, Andersson
1968-08-23     Nr 1742

Bestämning av klorat i mjölk och ost.
Reigo
1968-05-29     Nr 1716 I

Undersökning över orsakerna till störningar vid osttillverkning.
Nickels
1968-05-20     Nr 1715 I

Jämförelse av tillväxten av vissa bakterier i VTIS-behandlad och i låg- eller högpastöriserad skummjölk.
Lindgren, Britta
1968-05-15     Nr 1714 I

Provning av antimögelmedlen Food Safe 37 och Food Safe 38, avsedda att användas på ost.
Lindgren, Britta
1968-03-29     Nr 1711

Bestämning av vitamin A i mjölk.
Johansson, M
1968-03-21     Nr 1710 I

Inverkan av olika metoder för konservering av prover vid bestämning av proteinhalten i mjölk enl amidosvartmetoden (apparat promilk).
Johansson, M; Överström
1968-03-15     Nr 1666

Bakteriofagers inverkan på arombildningen i svenska syraväckare.
Nickels
1968-05-03     Nr 1665 I

Noggrannheten vid bestämning av metaller med atomabsorptionsspektrofotometer Perkin-Elmer modell 303.
Reigo, Jack
1968-01-29     Nr 1664 I

Upp  

Forskningsrapporter 1967

Bestämning av K, Na, Ca, Mg, Mn och Fe i mjölk med atomabsorptionsspektrofotometri.

Sargic
1967-12-21     Nr 1613 I

Bestämningar av antibakteriell verkan hos några preparat avsedda för mejeridisk enligt Euroclean-metoden.
Leesment
1967-11-20     Nr 1611 I

Bestämning av fria fettsyror i mjölk.
Sargic
1967-10-30     Nr 1592 I

Synpunkter och erfarenheter rörande Clarkprovtagarens funktion.
Överström
1967-10-24     Nr 1591 I

Försöksplan angående prövning av metodik för påvisande av antibiotika i leverantörs och produktmjölk
Nickels, K
1967-09-19     Nr 1565

Några synpunkter angående påvisande av proteolytiska bakterier i smör.
Leesment
1967-08-31     Nr 1564 I

Bakteriofagers inverkan på arombildningen i svenska syraväckare.Etapp IV: Försöksplan. Modellförsök över bakteriofagers effekt på arombildningen i  syraväckare av känd sammansättning.
Nickels
1967-07-04     Nr 1562 I

Bakteriofagers inverkan på arombildningen i svenska syraväckare.Etapp III: Försöksplan. Isolering av bakteriofager ur okända prov samt isolering av deras värdorganismer ur handelssyraväckare.
Nickels
1967-06-12     Nr 1561 I

Bakteriofagers inverkan på arombildningen i svenska syraväckare.Etapp II: Försöksrapport. Isolering av bakteriofager. En jämförelse mellan olika metoder.
Nickels
1967-06-06     Nr 1560 I

Studieresa till USA januari - maj 1965.
Leesment
1967-april     Nr 1559

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning. Anteckningar förda vid besök på mejerierna i Vilhelmina och Luleå.
Överström
1967-07-21     Nr 1518

Beträffande val av snabbmetod för bestämning av protein i mjölk.
Överström
1967-07-17     Nr 1517 I

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning.  Anteckningar förda vid besök på mejerier den 3-6 april 1967.
Överström
1967-04-14     Nr 1516

Metodstudier över Owades' & Jakovacs metod för diacetyl-bestämning.
Nickels
1967-05-08     Nr 1473

Äggvitebestämning i mjölk enligt Kjeldahl i modifikationer enl IDF och enl laboratoriets normalmetod.
Olausson
1967-03-31     Nr 1472

Bestämning av citronsyra i mjölk
Sargic
1967-03-22     Nr 1471 I

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning. Anteckningar förda vid besök på mejerierna i Kristianstad, Borgholm, Visby och Vetlanda.
Överström
1967-03-16     Nr 1439

Method for enumeration and differentiation of starter culture organisms.
Leesment
1967-03-08     Nr 1438

Försöksplan över förundersökning angående orsaker till att längmjölkskulturer mister sina karakteristiska egenskaper.
Nickels
1967-03-08     Nr 1437

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning. Provtagning m.m.
Överström
1967-02-24     Nr 1436

Synpunkter på snabbmetod för vattenhaltsbestämning i ost enligt S Bakalor
Olausson
1967-02-21     Nr 1434

Upp  

Forskningsrapporter 1966

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning. Allmän information.

Överström
1966-10-31     Nr 1353

Undersökning av den svenska mejerimjölkens sammansättning.Anteckningar förda vid besök på mejerierna i Örnsköldsvik, Östersund, Bollnäs och Norrköping.
Överström
1966-10-31     Nr 1353

Bakteriofagers inverkan på arombild- Etapp II: Försöksplan. Isolering av bakteriofager. En jämförelse mellan olika metoder.
Nickels
1966-10-28     Nr 1335 I

Bakteriofagers inverkan på arombildningens i svenska syraväckare.Etapp I: Försöksrapport. Kvantitativ bestämning av bakteriofager. En jämförelse mellan olika metoder.
Nickels
1966-10-26     Nr 1334 I

Fettbestämning i mjölk enl Röse-Gottlieb i modifikationer enl laboratoriets normalmetod
Olausson
1966-09-05     Nr 1276 I

Laktosbestämning i mjölk.
Hultman
1966-08-26     Nr 1275 I

Fosforbestämning i mjölk medelst olika metoder.
Jönsson, H
1966-08-15     Nr 1274 I

Jämförelse mellan olika metoder för bestämning av fosfor i ost.
Jönsson, H
1966-08-15     Nr 1273 I

Bestämning av järn i ost.
Jönsson, H
1966-08-15     Nr 1272 I

Översikt av tillgängliga metoder för bestämning av organiska komponenter i mjölk.
Sargic
1966-08-15     Nr 1270 I

Översikt av kontrollen på specialsalt 1/3 1965 - 1/5 1966.
Olausson
1966-06-23     Nr 1269 I

Kommentarer till: Förslag till anvisningar betr. fysikalisk-kemisk vattenundersökning.
Olausson
1966-06-23     Nr 1210

Bakteriofagers inverkan på arombildningen i svenska syraväckare.
Nickels
1966-05-18     Nr 1192

Preliminär plan för genomförande av undersökning ang. bakteriofagers inverkan på arombildningen i svenska syraväckare.
Nickels
1966-05-12     Nr 1191

Saltbestämning i smör. En jämförelse mellan lab. och Folkhälsans metoder.
Hultman
1966-06-02     Nr 1190

Planer för verksamheten vid SMRs centrallaboratorium 1966
Överström
1966-05-05     Nr 1187

Synpunkter angående förmedling av långfilskulturer.
Andersson
1966-05-16     Nr 1174

Plan för undersökning ang. den mikr. beskaffenheten av svenskt smör.
Leesment
1966-04-21     Nr 1128

Ang. uppläggning av undersökning över den mikrobiol. beskaffenheten av ostsaltlake.
Leesment
1966-04-21     Nr 1127

Inverkan av spenbalsam på syrningsaktiviteten i mjölk.
Leesment
1966-03-14     Nr 1126

Manuskript. Ang. den bakt. beskaffenheten av svenskt smör.
Leesment
1966-03-04     Nr 1125

Förslag om bakt.kontroll av ABKemikalias  flytande löpepreparat.
Nickels
1966-02-25     Nr 1124 I

Utredning om behov och storlek av en laboratoriepastör och homogeniseringsmaskin.
Nickels
1966-02-21     Nr 1123 I

Seitzfiltrering av löpepreparat II.
Nickels
1966-02-01     Nr 1094 I

Upp