Mjölkföretag

Avräkningspris

Avräkningspriset redovisas årsvis och omfattar både konventionell och ekologisk mjölk (inklusive efterlikvid och tilläggsbetalning). 2014 var priset 360 öre per kilo mjölk, vilket är 6 öre högre än 2013.

Avräkningspris 2010-2016 (pdf)