Mjölkföretag

Avräkningspris

 

Avräkningspriset för mjölk med 4,2 procent fett och 3,4 procent protein redovisas årsvis och är inklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalningar. År 2016 var det genomsnittliga priset 294 öre per kilo, vilket var 7 öre lägre än 2015. I länken finns även genomsnittligt pris för konventionell respektive ekologisk mjölk.

Avräkningspris 2010-2016 (pdf)