Mjölkföretagens mest uppenbara bidrag till samhället är jobben, där mjölkbönderna är motorn på landsbygden. Varje mjölkbonde genererar ytterligare fem jobb.

De svenska mjölkföretagen tillsammans med mejerierna bidrar med närmare 1 procent av BNP. För att bli självförsörjande på mjölk skulle vi behöva öka antalet mjölkkor med 38 procent och det skulle förstås också betyda många nya jobb på landsbygden.

Men är inte mjölkkon en miljöbov? Det finns utmaningar kvar att lösa men svensk mjölk har redan i dag lägre klimatpåverkan än i de flesta andra länder. I dag sker 70 procent av klimatutsläppen från det vi äter i Sverige utomlands. Vi kan därför minska vår klimatpåverkan bara genom att välja svenskt.

LÄS MER: 17 punkter du måste veta om maten och klimatet

Hållbar mat är dock mer än klimat. I Sverige är det största hotet mot rödlistade arter igenväxning av gräsmarker. Vi behöver alltså fler betande djur och mer gräs för den biologiska mångfaldens skull och en tredjedel av naturbetesmarkerna betas av djur från mjölkgårdar.

Även andra mervärden som kolinlagring, pollinering och inte minst kulturella och estetiska värden bidrar mjölkgårdarna med.

Hela samhället skulle därmed vinna på en ökad svensk mjölkproduktion men vi behöver alla hjälpas åt med att berätta om dessa mervärden för att den svenska produktionen ska öka.

Lisa Ehde
LRF Mjölk

Artikeln publicerades i Land Lantbruk 190315.