Fakta om medaljörerna 2020

 • Guldmedaljgårdarna varierar i storlek och har allt från 14 till ca 540 kor.
 • Många av gårdarna har gått i arv i flera generationer.
 • Guldmedaljgårdarna är i hög grad anslutna till Kokontrollen.
 • Fem guldmedaljgårdar har robotmjölkning.
 • 41 procent av guldmedaljgårdarna har anställd personal.
 • För att säkra en bra kvalitet på mjölken har medaljörerna friska kor som de tar väl hand om och ger foder av god kvalitet. De har även god hygien vid mjölkningen.
 • Samtliga Guldmedaljörer anser att en god djurhälsa ger mer mjölk, bättre kvalitet på mjölken, gladare kor, en högre lönsamhet och ett roligare jobb.
 • För att hålla djuren friska ger medaljörerna korna mycket grovfoder, tillbringar mycket tid med dem, är noggranna med fodrets näringsinnehåll, har goda rutiner vid mjölkning och satsar på klövvård.

Korta fakta – det här presterar en Guldmedaljör

 • För att få Guldmedaljen måste mjölkbonden leverera förstklassig mjölk i minst 23 år. Det behöver inte vara 23 år i följd, men det räcker med en enda anmärkning vid de kontinuerliga provtagningarna på mjölken så räknas det året bort i Guldmedaljprogrammet.
 • Guldmedaljörerna skapar jobb och är motorn på landsbygden. Varje svensk mjölkbonde generar i snitt sju arbetstillfällen, inklusive den egna arbetsinsatsen.
 • Guldmedaljörernas kor behövs för miljön. De skapar öppna landskap och biologisk mångfald. En samhällsnytta som faktiskt bara går att uppnå med hjälp av betande mular.
 • Guldmedaljörernas kor omvandlar gräs, som vi inte kan äta, till näringsrik mjölk som är bra både för hälsan och miljön.
 • Guldmedaljörerna vet att det är viktigt med välmående kor. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och Sverige är ett framgångsland när det gäller att förebygga djursjukdomar.

Kontakt

Hans Andersson, Näringspolitisk expert djurvälfärd/ ansvarig kriskommunikation
Telefon: 010-184 42 87
E-post: hans.andersson@lrf.se