Intresset för produkter tillverkade av förnybar råvara, som alternativ till produkter av olja och andra ändliga resurser, växer bland företag och konsumenter. Det visar också en ny undersökning som Demoskop har gjort. På frågan om man tycker att det är bra att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta produkter svarar 89 procent mycket eller ganska bra.

– Allmänheten har ett stort förtroende för hur svenska skogsägare sköter skogen. Det är ett kvitto på att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle behöver vi ta tillvara på potentialen i skogen. En ansvarsfull förvaltning och utveckling av skogsråvaran är nyckeln dit, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Undersökningen, med målgrupp 18 år och äldre, har genomförts som en webbenkät i Demoskops Onlinepanel. Totalt har 1054 besvarat enkäten.

Enkätens frågor och svar

Sverige består till cirka 70 procent av skog. Tycker du att det är bra eller dåligt att man använder den svenska skogen till tillverkning av klimatsmarta saker och material, som till exempel kläder, förpackningar och batterier?

Mycket bra 57 %
Ganska bra 32 %
Varken eller 6 %
Ganska dåligt 1 %
Mycket dåligt 1 %
Vet ej 3 %.

Om skogsbruket garanterar att det återplanteras två träd för varje träd som avverkas, hur tycker du då det är att man använder den svenska skogen till att tillverka klimatsmarta saker och material?

Mycket bra 72 %
Ganska bra 21 %
Varken eller 3 %
Ganska dåligt 1 %
Mycket dåligt 0 %
Vet ej 3 %

LÄS MER: Här är hela undersökningen